Ikraftträdandedatum: 1 februari 2024

 1. Inledning

 Allurion Technologies, Inc. ("oss", "vi" eller "vår") driver Allurions mobilapplikation (hädanefter kallad "appen").

 Denna integritetspolicy ("Sekretesspolicy") beskriver hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter (definieras nedan) som samlats in via appen. Denna integritetspolicy täcker dock inte information som samlas in via Allurions webbplats https://allurion.com.  För ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med vår webbplats, se vår webbplats sekretesspolicy som finns tillgänglig här: https://www.allurion.com/en/privacy-policy

 Skyddet och säkerheten för dina personuppgifter är viktigt för oss. Personuppgifter avser uppgifter om en levande individ (inklusive 20 år efter individens död om individen är baserad i Kanada) som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från dessa uppgifter och andra uppgifter antingen i vår ägo eller sannolikt kommer i vår ägo ) ("Personlig information").

 Appen har utvecklats och drivs av Allurion Technologies, Inc. baserat 11 Huron Drive, Natick, MA 01760 USA. Allurion Technologies, Inc., ett Delaware-företag, är ansvarig för dina personuppgifter som samlas in via appen.

 2. Insamling och användning av personuppgifter

 Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du skickar dem följande sätt:

 •  Appkontoregistrering och profildetaljer   : När du skapar ett appkonto kommer följande information att lagras: ditt namn, kön, födelsedatum, längd, datum och plats för ballongplacering och placeringsklinik (om tillämpligt), språkinställning, telefonnummer, e-postadress, lösenord, autentiseringsinformation och annan registreringsinformation inklusive ditt lösenord för appkontot. Appen låter dig övervaka din vikt, kroppsfettprocent, kroppsvattenprocent, benmassa, muskelmassa, kroppsmassaindex, basalmetabolism och visceralt fett genom att ansluta till din Bluetooth Allurion-våg. Genom att ansluta den till din Bluetooth Allurion-våg kommer appen att samla in och lagra dessa personuppgifter. Appen kan också samla in och lagra ytterligare hälso- och träningsdata (såsom sömndata, träningsdata och pulsdata) som du delar från din mobila enhet, från Fitbit och/eller från Allurion Health Tracker-enheten. Du kan också välja att dela ytterligare information med appen om din hälsa och personliga omständigheter (inklusive, men inte begränsat till, information om fysiska och psykiska hälsotillstånd, hungernivåer och civilstånd).
 •  Kundtjänst   : Om du kontaktar oss angående appen eller av någon annan anledning som har att göra med kundtjänst, kommer vi att hålla ett register över den kontakten. Du kan förse oss med personuppgifter när du skickar din förfrågan till oss. Vi kommer att behålla din e-postadress för att kunna överväga din förfrågan och svara dig.
 •  Användningsdata   : När du använder appen med en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet du använder , ditt unika ID för din mobila enhet, din mobila enhets IP-adress, ditt mobila operativsystem, typen av mobil webbläsare du använder, videor och skärmdumpar av dina användarsessioner, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data ("Användningsdata" ).
 •  Platsdata   : Vi använder platsdata, såsom din nuvarande plats, för att söka efter kliniker nära dig och för att hjälpa till med synkronisering av Bluetooth Allurion Scale och Allurion Health Tracker-enheten med appen. Om du har tillåtit oss att samla in den kommer platsdata vi använder att baseras din enhets plats.
 • Meddelanden och videokonsultationer : Om du väljer att göra det kommer appen att ansluta dig till din valda klinik antingen via meddelandefunktionen eller en videokonsultation. Om du väljer att ansluta till din valda klinik via appens meddelandefunktion kommer Allurion att ha tillgång till innehållet i dina textmeddelanden, samt eventuella svar från din valda klinik. Observera dock att om du väljer att ansluta till din klinik via funktionen Videokonsultation kommer Allurion inte att kunna komma åt onlinekonsultationen.
 • Konversationer : Om du deltar i konversationer med eller annat sätt använder Allurions hälsocoach med artificiell intelligens (AI), Coach Iris, kommer vi att använda, samla in och dela information, inklusive dessa konversationer, enligt beskrivningen i avsnitt 4 nedan.

3. Skälen till att använda dina personuppgifter

I den utsträckning vi samlar in Personuppgifter från dig, såsom beskrivs i denna Integritetspolicy, använder vi sådan information för de ändamål som anges nedan; och där vi inte annars är skyldiga enligt tillämplig lag att söka ditt samtycke för sådan behandling, förlitar vi oss de rättsliga grunder som anges nedan (med avseende individer som befinner sig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien). Observera att vi, under vissa omständigheter som beskrivs nedan, kommer att behandla Personuppgifter mer än en rättslig grund beroende det specifika syfte för vilket vi använder dina Personuppgifter.

Syfte

Rättslig grund

Tillhandahålla och underhålla de tjänster som tillhandahålls via appen.

Fullgörande av ett kontrakt

För att meddela dig om ändringar i appen.

Fullgörande av ett avtal eller våra berättigade intressen

För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i appen, inklusive att dela dina appdata med din familj och dina vänner när du har valt att göra det, och dela appdata med din valda Allurion-klinik och vårdgivare.

Fullgörande av ett avtal, våra berättigade intressen, allmänintresse folkhälsoområdet eller ditt samtycke

För att samordna den vård som tillhandahålls av din valda Allurion-klinik och vårdgivare.

Fullgörande av ett avtal, våra berättigade intressen eller ditt samtycke

För att tillhandahålla kundsupport när du begär det.

Fullgörande av ett avtal eller våra berättigade intressen

För att samla in analys och/eller värdefull information (inklusive genom att analysera och utvärdera din användning av appen, innehållet i dina meddelanden/konversationer med appfunktioner och/eller genom att be dig delta i marknadsundersökningar och enkäter) att vi kan fortsätta att utveckla, testa, bedöma kvaliteten våra appfunktioner, träna våra modeller för artificiell intelligens, förbättra våra produkter och appen och erbjuda nya och/eller förbättrade funktioner och egenskaper.

Våra legitima intressen eller allmänintresse på folkhälsoområdet; eller ditt samtycke

För att bättre förstå hur du interagerar med appen, inklusive dess funktionalitet och funktioner, samt för att säkerställa att innehållet presenteras på det mest effektiva sättet.

Våra berättigade intressen

Om du kvalificerar dig för rabatter ytterligare inköp av våra produkter kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utfärda kuponger och/eller rabattkoder till dig.

Fullgörande av ett avtal eller våra berättigade intressen

Sök efter Allurion-kliniker i närheten av där du befinner dig.

Våra berättigade intressen

För att stödja synkroniseringen av Bluetooth-enheterna Allurion våg och Allurion Health Tracker med appen.

Fullgörande av ett avtal eller våra berättigade intressen

För att hjälpa oss att lösa problem med appen, inklusive när vi besvarar dina frågor eller svarar din begäran om support, underhåll, felsökning eller andra prestandaproblem.

Fullgörande av ett avtal eller våra berättigade intressen

För att utföra dataanalys, testning och forskning, inklusive för statistiska ändamål, och att vi bättre kan förstå vilken typ av människor som använder vår app och våra produkter att vi kan utveckla och utöka vår konsumentmarknad.

Våra berättigade intressen eller allmänna intressen folkhälsoområdet

För att utföra vetenskaplig forskning relaterad till appen.

Våra berättigade intressen eller allmänna intressen folkhälsoområdet

Att utveckla och implementera säkerhetsverktyg och mekanismer som en del av våra ansträngningar att hålla appen trygg och säker.

Våra berättigade intressen

För att mäta effektiviteten och spridningen av våra reklamkampanjer.

Våra berättigade intressen

För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem.

Fullgörande av ett avtal eller våra berättigade intressen

För att förbättra kvaliteten den hälsoinformation som tillhandahålls av oss och våra dotterbolag.

Våra berättigade intressen, allmänintresse folkhälsoområdet eller ditt samtycke.

För att förbättra och anpassa appupplevelsen och göra det möjligt för oss och våra dotterbolag att fatta bättre beslut baserat den information du lämnar till oss.

Våra berättigade intressen, allmänintresse folkhälsoområdet eller ditt samtycke.

4. Coach Iris

Coach Iris är en generativ AI-driven hälsocoach som levereras via appen. Användare kan inleda konversationer med Coach Iris om en rad olika ämnen.

Om du väljer att använda Coach Iris använder Coach Iris AI-teknik från tredje part som tillhandahålls av våra tjänsteleverantörer. Denna teknik är utbildad för att generera intelligenta och personliga svar i konversationer med användare. Coach Iris svar baseras information som samlas in via appen. Om du till exempel ber Coach Iris att ge stöd för din vikthantering kommer den att ge personliga tips för att hantera din vikt baserat information som du tillhandahåller i dina konversationer och genom appen.

För att Coach Iris ska kunna ge dig relevanta svar kommer Allurion att dela din information med den AI-tjänsteleverantör som driver Coach Iris. De kommer endast att använda dina personuppgifter för att generera svar dina chattar; de kommer inte att använda dina data för att träna sina AI-modeller. Dessutom,  Allurion delar dina konversationer med Coach Iris med din valda Allurion-klinik och/eller vårdgivare. Allurion behåller historiken för dina konversationer med Coach Iris av denna anledning, att du har tillgång till tidigare konversationer, och även att Coach Iris kan ge dig en bättre upplevelse.

Om du samtycker till att använda Coach Iris kommer Allurion att samla in information (inklusive personuppgifter) om din erfarenhet av Coach Iris och använda denna information (som kan inkludera din konversationshistorik) för att utveckla, testa, bedöma säkerheten och noggrannheten och förbättra prestanda för Coach Iris.

5. Bevarande av personuppgifter

Vi behåller dina kontouppgifter, t.ex. namn, e-postadress och lösenord, länge ditt konto existerar eftersom vi behöver dem för att hantera ditt konto. Vi kan också vara skyldiga att behålla din information för att uppfylla rättsliga krav. I vissa fall, när du ger oss Personuppgifter för en funktion i Appen, raderar vi Personuppgifterna när de inte längre behövs för funktionen och inte längre krävs att sparas enligt lag. Om du väljer att ansluta till din valda klinik via appens meddelandefunktion kommer vi att lagra dina textmeddelanden mellan dig och din klinik i två år.

Vi behåller annan information, som de personuppgifter vi får när du ansluter till din Bluetooth Allurion Scale, tills du använder dina kontoinställningar eller verktyg för att radera uppgifterna eller ditt konto inte längre används, om inte annat krävs eller är tillåtet enligt lag. Detta beror att vi använder dessa uppgifter för att förse dig med din personliga statistik och andra funktioner i appen. Vi behåller också information om dig och din användning av appen länge som det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, av juridiska skäl och för att förhindra skada, inklusive det som beskrivs i avsnitten "Skälen till att använda dina personuppgifter" och "Hur vi delar dina personuppgifter". För att fastställa lämplig lagringsperiod för dina Personuppgifter tar vi hänsyn till Personuppgifternas mängd, art och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller utlämnande av dina Personuppgifter, de ändamål för vilka vi behandlar dina Personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa ändamål annat sätt samt tillämpliga lagkrav.

6. Lagring av dina personuppgifter

Din information, inklusive Personuppgifter, kan överföras till - och underhållas - datorer och servrar som finns i USA eller EES. Din information kan också nås av Allurions dotterbolag eller tjänsteleverantörer i andra jurisdiktioner. Om lagrings- eller åtkomstplatsen ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion kan dataskyddslagarna skilja sig från, och kanske inte ge samma dataskydd som, de i din jurisdiktion.

I sådana fall kommer vi att vidta de åtgärder som rimligen krävs för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns lämpliga kontroller plats för säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

För individer baserade i Storbritannien eller EES: Om du är baserad i Storbritannien eller EES, var medveten om att när du använder appen kommer dina personuppgifter att lagras av våra tjänsteleverantörer (enligt definitionen nedan) i EES; dina personuppgifter kan dock också nås av Allurion Technologies, Inc. i USA och andra Allurion-enheter eller tjänsteleverantörer som finns utanför din jurisdiktion. För ytterligare information, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna i avsnittet "Kontakta oss" nedan.

7. Hur vi delar dina personuppgifter

Affärstransaktioner

Om vi är involverade i en fusion, ett förvärv, försäljning av företagets tillgångar, finansiering, omorganisation, konkurs, konkursförvaltning eller övergång av tjänster till en annan leverantör kan dina personuppgifter komma att överföras, inklusive som en del av en due diligence-process. Vi kommer att meddela dig innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Anslutna företag

Allurion Technologies, Inc:s dotterbolag, inklusive i USA och EES, kan dina personuppgifter.

Utlämnande för brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan vi vara skyldiga att lämna ut dina personuppgifter om vi är skyldiga eller behöriga att göra det enligt lag eller som svar giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet).

Allurion-kliniker

Vi kommer att dela dina personuppgifter om du väljer en klinik att den kan tillhandahålla sina tjänster till dig och analysera dina framsteg genom användningen av våra produkter.

Information till tjänsteleverantörer

Vi anlitar tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta användningen av appen ("tjänsteleverantörer"), tillhandahålla tjänster via appen för vår räkning, utföra apprelaterade tjänster och/eller hjälpa oss att analysera hur appen används.

Dessa tjänsteleverantörer har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att hålla sådana personuppgifter konfidentiella och att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål.

Rättsliga krav

Allurion Technologies, Inc. kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • För att uppfylla  kraven i lag eller rättsliga förfaranden eller i händelse av en begäran om samarbete från en statlig myndighet, oavsett om det krävs enligt lag eller inte ;
 • För att skydda och försvara Allurion Technologies, Inc.s och dess dotterbolags rättigheter eller egendom, samt användare av appen;
 • För att förhindra eller utreda eventuella bedrägerier eller oegentligheter i samband med appen och för riskhanteringssyften;
 • För att skydda säkerheten och den personliga säkerheten för användare av appen eller allmänheten; eller
 • För att skydda mot rättsligt ansvar.

Andra ämnen i aggregerad form

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part i aggregerad eller icke-personligt identifierbar form.

8. Säkerhet för personuppgifter

Vi har implementerat lämpliga administrativa, tekniska och fysiska procedurer och skyddsåtgärder för att skydda sekretessen, integriteten och tillgängligheten av dina Personuppgifter, samt för att säkerställa att dina Personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy. Observera dock att  ingen lagring eller överföring av Personuppgifter kan garanteras vara 100 % säker. Även om vi åtar oss att skydda den information som vi innehar kan vi därför inte garantera eller säkerställa den totala säkerheten för all information som du skickar till oss, inklusive dina hälsouppgifter.

Du är ansvarig för att skydda dig mot obehörig åtkomst till Appen. Du bör använda ett starkt lösenord för både ditt Allurion-konto och för din mobila enhet genom att använda en blandning av bokstäver, siffror och symboler och ett annat lösenord än du använder för alla andra konton som du kan ha. Du måste hålla dina lösenord konfidentiella och inte dela dem med någon.

Vi ansvarar inte för förlorade, stulna eller komprometterade lösenord eller för obehöriga användares åtkomst till ditt konto om sådan åtkomst orsakas av din handling eller passivitet. Om du tror att ditt konto har äventyrats, vänligen kontakta oss snart som möjligt med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet "Kontakta oss" nedan.

9. Utövande av dina rättigheter

Om du behöver uppdatera dina Personuppgifter kan du göra det via Appen. Om du av någon anledning inte kan komma åt den informationen kan du meddela oss om eventuella ändringar av (eller fel i) dina Personuppgifter genom att kontakta oss help@allurion.com.

Beroende var du befinner dig kan du ha rätt att: (a) tillgång till de Personuppgifter vi har om dig; (b) begära att vi rättar eventuella felaktiga Personuppgifter vi har om dig; (c) begära att vi raderar eventuella Personuppgifter vi har om dig; (d) begränsa behandlingen av Personuppgifter vi har om dig; (e) invända mot behandlingen av Personuppgifter vi har om dig; (f) inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande; och/eller (g) eventuella Personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat och allmänt använt maskinläsbart format eller sådana Personuppgifter överförda till ett annat företag.

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan vi svarar sådana förfrågningar.

Om du har blivit ombedd att samtycka till behandlingen av dina personuppgifter kan du återkalla ditt samtycke, t.ex. genom att kontakta oss via våra kontaktuppgifter nedan. Ett eventuellt återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som baseras ditt samtycke före återkallandet. Observera också att när du återkallar ditt samtycke kommer vi endast att sluta behandla dina personuppgifter som rör det specifika ämnet för återkallandet.

För att utöva någon av dina rättigheter i samband med dina Personuppgifter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen i avsnittet "Kontakta oss" nedan. Dessutom kan du ha rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet i ditt land om vår insamling och användning av dina personuppgifter.

10. Länkar till andra webbplatser

Denna Integritetspolicy gäller endast för Appen.  Appen kan innehålla länkar till webbplatser som inte drivs eller kontrolleras av oss ("Tredjepartssidor"). Om du klickar en tredjepartslänk kommer du att omdirigeras till den tredjepartssidan. Vi rekommenderar starkt att du läser igenom sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis tredje parts webbplatser eller de tjänster som erbjuds av sådana webbplatser.

11. Barns integritet

Vår app riktar sig inte till personer under 16 år ("barn").

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ett barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges i avsnittet "Kontakta oss" nedan. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från ett barn utan att verifiera föräldrarnas samtycke, kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

12. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan när som helst uppdatera vår integritetspolicy. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller ett tydligt meddelande i vår app innan ändringen träder i kraft och uppdatera "ikraftträdandedatumet" högst upp i denna sekretesspolicy. Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar i denna Integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida. Om det krävs enligt lag kommer vi att ge dig möjlighet att läsa den reviderade policyn så att du kan avgöra om du vill fortsätta att använda appen. Din fortsatta användning av appen efter ändringarna i denna sekretesspolicy kommer att anses vara ditt godkännande av dessa ändringar.

13. Kontakta oss

Vi har utsett Allurion France S.a.s., med adress 6 Boulevard Montmartre 75009 Paris, Frankrike, till vår EU-representant för dataskydd som du kan kontakta om du är baserad i EES.

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss:

 • Via e-post: help@allurion.com

14. Om du använder appen från Mexiko

a) Din rätt till åtkomst, rättelse, annullering eller invändning ("ARCO").

För att utöva någon av dina ARCO-rättigheter i samband med dina Personuppgifter, vänligen kontakta oss : help@allurion.com. När du väljer att tillgång till, rätta, uppdatera, invända mot, begränsa användningen eller spridningen av eller radera dina Personuppgifter måste din begäran innehålla åtminstone följande:

 • Ditt namn, adress och e-postadress eller något annat sätt vilket du vill att vi ska skicka vårt svar din förfrågan;
 • Dokument som styrker din identitet eller din juridiska företrädare, i tillämpliga fall;
 • En tydlig och exakt beskrivning av de Personuppgifter som du utövar dina rättigheter i förhållande till. I händelse av en begäran om rättelse ska du ange de ändringar som krävs och tillhandahålla stödjande dokumentation; och
 • Annan stödjande information som underlättar för oss att lokalisera dina Personuppgifter.

Om du inte uttryckligen anger att du vill ett svar annat sätt kommer vi att besvara din begäran via den e-postadress som anges i din ansökan inom högst tjugo (20) arbetsdagar från det datum begäran mottogs. Om vi är skyldiga att göra det kommer vi att åtgärda din begäran inom femton (15) arbetsdagar från det datum vi svarade din begäran. Vid begäran om tillgång till Personuppgifter kommer vi att förse dig med en kopia av dina Personuppgifter,  förutsatt att vi i förväg har bevis din identitet eller din juridiska företrädares identitet, i förekommande fall.

Dessa tidsfrister kan förlängas en gång (för en lika lång period), om det är motiverat av omständigheterna. Förutsatt att återkallandet av ditt samtycke inte leder till att vi inte kan uppfylla några skyldigheter när det gäller vår relation med dig, kan det samtycke som du har gett för behandlingen av dina personuppgifter återkallas genom att skicka ett skriftligt meddelande eller ett e-postmeddelande till oss med de kontaktuppgifter som anges nedan. Återkallandet av samtycket kommer att gälla från och med det datum vi mottar din begäran.

b) Samtycke till behandling och överföring av personuppgifter.

Om du är baserad i Mexiko kommer ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter enligt villkoren häri att anses vara uttryckligen beviljat när du bekräftar denna sekretesspolicy. Genom ditt godkännande samtycker du också till eventuell överföring av Personuppgifter som kan utföras av oss i enlighet med villkoren i denna Integritetspolicy. För behandlingen av dina hälsouppgifter i appen behöver vi ditt separata godkännande när du registrerar dig för att använda appen.

15. Om du använder appen från Brasilien

a) Känsliga uppgifter

Du samtycker uttryckligen till att vi, för tillhandahållandet av tjänsterna när du har skapat ditt app-konto, kan få åtkomst till, behandla och överföra dina uppgifter i enlighet med denna policy och brasiliansk lag 13.709/2018 ( "LGPD" ).

b) Dina rättigheter enligt LGPD

För att utöva någon av dina LGPD-rättigheter i samband med dina Personuppgifter, vänligen kontakta oss på: help@allurion.com. När du väljer att få tillgång till, rätta, uppdatera, invända mot, begränsa användningen eller spridningen av eller begära radering av dina Personuppgifter måste din begäran innehålla åtminstone följande:

 • Ditt namn, adress och e-postadress eller något annat sätt på vilket du vill att vi ska skicka vårt svar på din förfrågan;
 • Dokument som styrker din identitet eller din juridiska företrädare, i tillämpliga fall;
 • En tydlig och exakt beskrivning av de Personuppgifter som du utövar dina rättigheter i förhållande till. I händelse av en begäran om rättelse ska du ange de ändringar som krävs och tillhandahålla stödjande dokumentation; och
 • Annan stödjande information som underlättar för oss att lokalisera dina Personuppgifter.

Om du inte uttryckligen anger att du vill ett svar annat sätt kommer vi att besvara din begäran via den e-postadress som anges i din ansökan inom högst femton (15) dagar från din begäran. Vid begäran om tillgång till Personuppgifter kommer vi att förse dig med en kopia av dina Personuppgifter,  förutsatt att vi i förväg har bevis din identitet eller din juridiska företrädares identitet, i förekommande fall.

Dessa tidsfrister kan förlängas en gång (för en lika lång period), om det är motiverat av omständigheterna och lagligt godkänt. Förutsatt att återkallandet av ditt samtycke inte leder till att vi inte kan uppfylla några skyldigheter med avseende vår relation med dig, kan det samtycke som du har gett för behandlingen av dina personuppgifter återkallas genom att skicka ett skriftligt meddelande eller ett e-postmeddelande till oss, med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan. Återkallandet av samtycket kommer att gälla från och med det datum vi mottar din begäran.

c) Samtycke till behandling och överföring av personuppgifter

Om du är baserad i Brasilien kommer ditt samtycke till behandlingen av dina Personuppgifter enligt villkoren häri att anses vara uttryckligen beviljat när du bekräftar detta Integritetsmeddelande, inklusive behandlingen av dina känsliga Personuppgifter. Genom ditt godkännande samtycker du också till eventuell överföring av Personuppgifter som kan utföras av oss i enlighet med villkoren i detta Integritetsmeddelande.