Gäller från: 1 februari 2022

Introduktion

Allurion Technologies, Inc ("oss", "vi" eller "vår") driver mobilapplikationen Allurion Scale (nedan kallad "appen"). Skyddet och säkerheten för dina personuppgifter är viktigt för oss. Med personuppgifter avses uppgifter om en levande individ som kan identifieras utifrån dessa uppgifter (eller utifrån den och annan information som antingen finns i vår besittning eller sannolikt kommer att komma i vår besittning) ("Personuppgifter"). Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter som samlas in via appen.

Appen har utvecklats och drivs av Allurion Technologies, Inc, med säte på 11 Huron Drive, Natick, MA 01760 USA. Allurion Technologies, Inc kontrollerar dina personuppgifter via Appen.

2. Insamling och användning av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter när du lämnar dem på följande sätt:

 • App-kontoregistrering och profilinformation: när du skapar ett appkonto kommer följande information att sparas: ditt namn, kön, födelsedatum, längd, datum och plats för ballongdilatation, klinik, språkinställning, telefonnummer, e-postadress, lösenord, autentiseringsinformation och annan registreringsinformation inklusive ditt lösenord för App-kontot. Appen låter dig övervaka din vikt, kroppsfettprocent, kroppsvattenprocent, benmassa, muskelmassa, kroppsmassindex, basal ämnesomsättning och visceralt fett genom att ansluta till din bluetooth-styrda Allurion-mätenhet. Genom att ansluta till din bluetooth-styrda Allurion-mätenhet samlar appen in och lagrar dessa personuppgifter. Appen kan också samla in och lagra ytterligare hälso- och fitnessdata (som sömndata, träning och hjärtfrekvens) som du delar från din mobila enhet, från Fitbit och/eller från Allurion Health Tracker-enheten.
 • Kundtjänst: om du kontaktar oss angående appen eller av någon annan anledning som rör kundtjänst kommer vi att registrera den kontakten. Du kan förse oss med personuppgifter när du skickar din begäran till oss. Vi kommer att behålla din e-postadress för att hantera din förfrågan och svara dig.
 • Användningsdata: när du öppnar appen med en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, IP-adressen till din mobila enhet, ditt mobila operativsystem , vilken typ av mobilwebbläsare du använder, videor och skärmdumpar av dina användarsessioner, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data (”Användningsdata”).
 • Platsdata: vi använder platsdata, till exempel din aktuella plats, för att söka efter kliniker nära dig och för att hjälpa till med att synkronisera bluetooth-styrda Allurion Scale och Allurion Health Tracker-enheten med appen. Om du har tillåtit oss att samla in den kommer platsinformationen vi använder att baseras på din enhets plats.
 • Meddelanden och Videokonsulter: du kan välja att appen ansluter dig till din valda klinik, antingen via meddelandefunktionen eller via en Videokonsult. Om du väljer att ansluta till din valda klinik via appens meddelandefunktion får Allurion åtkomst till innehållet i dina textmeddelanden samt till eventuella svar från din valda klinik. Observera dock att Allurion inte har åtkomst till konsultationen som sker online om du väljer att ansluta till din klinik via Videokonsult-funktionen.

3. Anledningar till att använda dina personuppgifter

I den mån vi samlar in personuppgifter från dig, enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy, använder vi sådan information för de syften och förlitar oss på de rättsliga grunderna (när det gäller personer som befinner sig inom EES och Storbritannien) som anges nedan. Observera att vi under vissa omständigheter, som beskrivs nedan, kommer att behandla personuppgifter på mer än en rättslig grund beroende på det specifika syfte för vilket vi använder dina personuppgifter.

Syfte Rättslig grund
För att tillhandahålla och underhålla den tjänst som tillhandahålls via appen. Genomförande av ett avtal
För att meddela dig om ändringar i appen. Uppfyllande av avtal eller våra legitima intressen
För att låta dig delta i interaktiva funktioner i appen, inklusive att dela din app-information med din familj, vänner, din valda Allurion-klinik och vårdgivare när du har valt att göra det. Uppfyllande av avtal, våra legitima intressen, allmänintresse på folkhälsoområdet eller ditt samtycke.
För att koordinera vården du får av din valda Allurion-klinik och vårdgivare när du har valt att göra det. Uppfyllande av avtal, våra legitima intressen eller ditt samtycke
För att tillhandahålla kundsupport när du begär det. Uppfyllande av avtal eller våra legitima intressen
För att samla in analys och/eller värdefull information (inklusive genom att analysera och utvärdera din användning av appen och/eller genom att be dig delta i marknadsundersökningar och enkäter) så att vi kan fortsätta att utveckla, testa och förbättra våra produkter och appen i syfte att erbjuda nya och/eller förbättrade funktioner. Våra legitima intressen eller vårt allmänna intresse på folkhälsoområdet
För att bättre förstå hur du interagerar med appen, såsom dess funktioner, liksom att säkerställa att innehållet presenteras på det mest effektiva sättet. Våra legitima intressen
Om du kvalificerar dig för rabatter på ytterligare köp av våra produkter behandlar vi dina personuppgifter för att utfärda kuponger och/eller rabattkoder till dig. Uppfyllande av avtal eller våra legitima intressen
För att hjälpa till att söka Allurion-kliniker i närheten av din plats. Våra legitima intressen
För att stödja synkroniseringen av den Bluetooth-styrda Allurion Scale och Allurion Health Tracker-enheten med appen. Uppfyllande av avtal eller våra legitima intressen
För att hjälpa oss att lösa eventuella problem med appen, inklusive svara på dina frågor eller på din begäran om support, underhåll, felsökning eller andra prestandaproblem. Uppfyllande av avtal eller våra legitima intressen
För att genomföra dataanalys, testning och forskning, inklusive för statistiska ändamål, så att vi bättre kan förstå vilken typ av personer som använder vår app och våra produkter för att utveckla och utvidga vår konsumentmarknad. Våra legitima intressen eller vårt allmänna intresse på folkhälsoområdet
För att genomföra vetenskaplig forskning relaterad till appen. Våra legitima intressen eller vårt allmänna intresse på folkhälsoområdet
För att utveckla och implementera säkerhetsverktyg och mekanismer som en del av vår strävan att hålla appen säker och trygg. Våra legitima intressen
För att mäta effektivitet och distribution av våra annonskampanjer. Våra legitima intressen
För att upptäcka, förhindra och adressera tekniska problem. Uppfyllande av avtal eller våra legitima intressen

4. Behållande av personuppgifter

Vi sparar dina kontouppgifter, som t.ex. ditt namn, e-postadress och lösenord, så länge ditt konto finns eftersom vi behöver informationen för att kunna driva ditt konto. I vissa fall, när du ger oss personuppgifter för en funktion i appen, raderar vi personuppgifterna när de inte längre behövs för funktionen. Om du väljer att ansluta till din valda klinik via appens meddelandefunktion sparar vi textmeddelandena mellan dig och din klinik i två år.

Vi behåller annan information, till exempel de personuppgifter som vi får när du ansluter till din Bluetooth-styrda Allurion-mätenhet, tills du använder dina kontoinställningar eller verktyg för att radera data eller ditt konto eftersom vi använder dessa uppgifter för att förse dig med din personliga statistik och andra aspekter av appen. Vi behåller också information om dig och din användning av appen så länge det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, av juridiska skäl, och för att förhindra skada, inklusive som beskrivs i ”Skäl för att använda dina personuppgifter” och “Hur vi delar dina personuppgifter”. För att bestämma lämplig lagringsperiod för dina personuppgifter, tar vi hänsyn till mängden, karaktären och känsligheten gällande personuppgifterna, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, syftet för vilket vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt samt tillämpliga lagkrav.

5. Lagring av dina personuppgifter

Dina uppgifter, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer som befinner sig utanför din stat, provins, ditt land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de i din jurisdiktion.

Allurion Technologies, Inc kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida det inte finns tillräckliga kontroller inklusive säkerhet för dina uppgifter och annan personlig information.

För individer boende i Storbritannien eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”): Om du är bosatt i Storbritannien eller EES ber vi dig vara uppmärksam på att när du använder appen kommer dina personuppgifter att lagras av våra tjänsteleverantörer (enligt definitionen nedan) i EES. Dina personuppgifter kan dock också nås av Allurion Technologies, Inc i USA. För mer information kan du när som helst kontakta oss med hjälp av uppgifterna i avsnittet "Kontakta oss" nedan.

6. Hur vi delar dina personuppgifter

Affärstransaktion

Om Allurion Technologies, Inc är inblandat i en sammanslagning, ett förvärv eller tillgångsförsäljning, företagsbesiktning, omorganisation, konkurs, mottagande, försäljning av företagets tillgångar eller överföring av tjänster till en annan leverantör, kan dina personuppgifter överföras som en del av en företagsbesiktningsprocess. Vi kommer att meddela dig innan dina personuppgifter överförs och omfattas av en annan sekretesspolicy.

Samarbetspartners

Samarbetspartners till Allurion Technologies, Inc kan erhålla dina personuppgifter.

Utlämnande för brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan Allurion Technologies, Inc vara skyldiga att lämna ut dina personuppgifter om detta krävs enligt lag eller som svar på lagligt korrekta förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller ett regeringsorgan).

Allurion Clinics

Vi kommer att dela dina personuppgifter med den Allurion-klinik du valt så att denna kan tillhandahålla sina tjänster till dig och analysera dina framsteg genom användning av våra produkter.

Utlämnande till tjänsteleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsföretag och individer för att underlätta appen (”tjänsteleverantörer”) att tillhandahålla tjänsterna via appen för våra räkning, utföra apprelaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur appen används.

Dessa tjänsteleverantörer har enbart tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att hålla sådana personuppgifter konfidentiella, att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

Rättsliga krav

Allurion Technologies, Inc kan lämna ut dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Uppfylla en juridisk skyldighet.
 • Skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Allurion Technologies, Inc.
 • Förhindra eller utreda möjliga felaktigheter i samband med tjänsten.
 • Skydda säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten, eller
 • Skydda mot rättsligt ansvar.

7. Personuppgiftssäkerhet

Vi har implementerat lämpliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av dina personuppgifter. Vi kommer att använda strikta procedurer och säkerhetsfunktioner och vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy.

Du har ansvaret att skydda dig mot obehörig åtkomst till appen. Använd starkt lösenordsskydd genom att använda en blandning av bokstäver, siffror och symboler och ett annat lösenord än det du använder för andra konton. Du måste hålla ditt kontolösenord hemligt och inte dela det med någon.

Vi ansvarar inte för förlorade, stulna eller komprometterade lösenord eller för åtkomst till ditt konto av obehöriga användare om det orsakats av dig. Om du tror att ditt konto har komprometterats, kontakta oss så snart som möjligt med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet "Kontakta oss" nedan.

8. Åberopande av dina rättigheter

Om du behöver uppdatera dina personuppgifter kan du göra det via appen. Om du av någon anledning inte kan komma åt uppgifterna kan du meddela oss om ändringar i (eller fel i) dina personuppgifter.

För individer bosatta i EES eller Storbritannien: Om du är bosatt i EES eller Storbritannien kan du ha rätt att: (a) få tillgång till de personuppgifter vi har om dig; (b) begära att vi korrigerar felaktiga personuppgifter som vi har om dig; (c) begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig; (d) begränsa behandlingen av personuppgifter som vi har om dig; (e) invända mot behandlingen av personuppgifter som vi har om dig; och/eller (f) ta emot personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat och vanligt maskinläsbart format eller låta sådana personuppgifter överföras till ett annat företag.

Observera att vi kan be dig bekräfta din identitet innan vi besvarar en sådan begäran.

När du ombetts att samtycka till behandlingen av dina personuppgifter kan du återkalla ditt samtycke, till exempel genom att kontakta oss med hjälp av våra kontaktuppgifter nedan. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen baserat på ditt samtycke före återkallandet. Observera också att när du återkallar ditt samtycke kommer vi bara att sluta behandla dina personuppgifter som rör återkallandet av samtycket.

För att åberopa dina rättigheter i samband med dina personuppgifter, kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen i avsnittet “Kontakta oss” nedan. Om du befinner dig inom EES har du rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet i ditt land om vår insamling och användning av dina personuppgifter.

9. Länkar till andra webbplatser

Appen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk dirigeras du till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis för tredjepartwebbplatser eller tjänster.

10. Barns sekretess

Vår tjänst är ej avsedd för någon under 16 års ålder ("barn").

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från någon under 16 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och medveten om att ditt barn gett oss sina personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

11. Ändringar till denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller ett tydligt meddelande via vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar "datum för ikraftträdande" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar i denna sekretesspolicy gäller när de publiceras på den här sidan.

12. Kontakta oss

Vi har utsett Allurion S.a.s., med adressen rue de Tehéran, 75008, Paris, Frankrike, till vår dataskyddsrepresentant inom EU som du kan kontakta om du är baserad inom EES.

Om du har några frågor gällande denna sekretesspolicy, kontakta oss:

 • Via e-post: help@allurion.com

13. Om du öppnar appen från Mexiko

a) Dina ARCO-rättigheter.

Om du vill utöva någon av dina ARCO-rättigheter i samband med dina personuppgifter kan du kontakta oss på: help@allurion.com. När du väljer att få tillgång till, korrigera, uppdatera, motsätta dig, begränsa användningen eller spridningen eller annullera dina personuppgifter måste din begäran åtminstone innehålla följande:

 • Ditt namn, din adress och din e-postadress eller något annat sätt på vilket du vill att vi ska skicka vårt svar på din begäran.
 • Dokument som styrker din identitet eller, i förekommande fall, ditt juridiska ombud.
 • En tydlig och exakt beskrivning av de personuppgifter som du utövar dina rättigheter i förhållande till. Vid en begäran om rättelse ska du ange vilka ändringar som krävs och tillhandahålla styrkande dokumentation, samt
 • all annan stödjande information som gör det lättare för oss att hitta dina personuppgifter.

Om du inte uttryckligen anger att du vill få ett svar på annat sätt kommer vi att svara på din begäran via den e-postadress som du angett i din ansökan inom högst tjugo (20) arbetsdagar från det datum då begäran mottogs. Om vi är skyldiga att göra det kommer vi att behandla din begäran inom femton (15) arbetsdagar från det datum då vi svarade på din begäran. Vid begäran om tillgång till personuppgifter kommer vi att tillhandahålla dig en kopia av dina personuppgifter, förutsatt att vi i förväg har bevisat din identitet eller ditt juridiska ombuds identitet, beroende på vad som är tillämpligt.

Dessa tidsfrister kan förlängas en gång (för en lika lång period) om omständigheterna motiverar det. Förutsatt att återkallandet av ditt samtycke inte leder till att vi inte kan uppfylla några förpliktelser när det gäller vår relation med dig, kan det samtycke som du har gett för behandlingen av dina personuppgifter återkallas genom att lämna ett skriftligt meddelande eller ett e-postmeddelande till oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Återkallandet av samtycket kommer att träda i kraft från och med det datum då vi tar emot din begäran.

b) Samtycke till behandling och överföring av personuppgifter.

Om du är baserad i Mexiko anses ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de villkor som anges här uttryckligen vara beviljat när du bekräftar denna sekretesspolicy. Genom ditt godkännande samtycker du också till all överföring av personuppgifter som kan utföras av oss i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy. För behandlingen av dina hälsouppgifter i appen kräver vi ditt separata godkännande när du registrerar dig för att använda appen.