Datum van inwerkingtreding: 5 januari 2023

1. Inleiding

Allurion Technologies, Inc ("ons", "wij", of "onze") is de operator van de mobiele applicatie Allurion Scale (hierna te noemen de "App").

De veiligheid en beveiliging van uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Persoonsgegevens wil zeggen gegevens over een levende persoon (inclusief 20 jaar na het overlijden van deze persoon als ze in Canada is gevestigd) die aan de hand van die gegevens (of aan de hand van die gegevens en andere gegevens die in ons bezit zijn of waarschijnlijk in ons bezit zullen komen) ("Persoonsgegevens") geïdentificeerd kan worden. Dit privacybeleid ("Privacybeleid") wordt uitgelegd hoe wij uw Persoonsgegevens die via de App verzameld worden, verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

De app is ontwikkeld en wordt beheerd door Allurion Technologies, Inc, gevestigd aan 11 Huron Drive, Natick, MA 01760, VS. Allurion Technologies, Inc is de beheerder van uw Persoonsgegevens die via de app verzameld worden.

2. Verzameling en gebruik van Persoonsgegevens

Wij verwerken uw Persoonsgegevens (i) om ons in staat te stellen het contract uit te voeren dat wij op het punt staan af te sluiten, (ii) om ons in staat te stellen te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen, (iii) voorzover nodig voor onze rechtmatige bedrijfsbelangen, (iv) voorzover nodig om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, (v) voorzover nodig voor wetenschappelijk onderzoek en (v) met uw toestemming, inclusief:

 • Registratie app-account en profielgegevens: wanneer u een app-account aanmaakt, wordt de volgende informatie opgeslagen: uw naam, geslacht, geboortedatum, lengte, datum en locatie van ballon plaatsing, kliniek, voorkeurstaal, telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoord, authenticatiegegevens en overige registratie-informatie waaronder uw wachtwoord voor de app-account. De app stelt u in staat uw gewicht, percentage vet in het lichaam, percentage water in het lichaam, botmassa, spiermassa, BMI, basaal metabolisme en visceraal vet bij te houden door verbinding te maken met uw bluetooth Allurion-weegschaal. Door verbinding te maken met uw bluetooth Allurion-weegschaal verzamelt de app deze Persoonsgegevens en slaat die op. De app kan ook aanvullende gegevens over uw gezondheid of fitness verzamelen en opslaan die u deelt vanuit uw mobiele apparaat of vanuit Fitbit en/of het Allurion Health Tracker-apparaat (zoals gegevens over slapen of gegevens over sporten en hartslag). U kunt er ook voor kiezen om uitgebreidere informatie over uw gezondheid en persoonlijke omstandigheden met de App te delen (waaronder, maar niet beperkt tot, informatie over lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, hongergevoel en burgerlijke staat).
 • Klantendienst: indien u contact met ons opneemt over de app of over een ander onderwerp dat met de klantendienst te maken heeft, bewaren wij een registratie van dat contact. U verstrekt mogelijk Persoonsgegevens wanneer u ons benadert met uw verzoek. Wij bewaren uw e-mailadres om uw verzoek te overwegen en u een antwoord te sturen.
 • Gebruiksgegevens: wanneer u de app opent met een mobiel apparaat kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiele apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, video's en screenshots van uw gebruikssessies, unieke apparaatidentificatie en overige diagnostische gegevens ("Gebruiksgegevens").
 • Locatiegegevens: we gebruiken locatiegegevens, zoals uw huidige locatie, om klinieken bij u in de buurt te zoeken en om u te helpen de Bluetooth Allurion Scale en Allurion Health Tracker te synchroniseren met de app. Als u ons toestaat deze te verzamelen, zullen de locatiegegevens die we gebruiken gebaseerd zijn op de locatie van uw apparaat.
 • Berichten en videoconsults: als u daarvoor kiest, zal de app u via de berichtenfunctie of een videoconsult met uw geselecteerde kliniek verbinden. Als u ervoor kiest via de berichtenfunctie van de app uw geselecteerde kliniek te verbinden, heeft Allurion toegang tot de inhoud van uw tekstberichten en eventuele antwoorden van uw geselecteerde kliniek. Merk echter op dat als u ervoor kiest om uw kliniek via de videoconsultfunctie te verbinden, Allurion geen toegang heeft tot het online consult.

3. Redenen voor het gebruik van uw Persoonsgegevens

Voor zover wij Persoonsgegevens van u verzamelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid, gebruiken we dergelijke informatie voor de hieronder vermelde doeleinden; en waar wij volgens de geldende wetgeving niet anderszins verplicht zijn uw toestemming te vragen voor een dergelijke verwerking, beroepen wij ons op de hieronder vermelde rechtsgrondslagen (met betrekking tot personen die zich in de EER en het Verenigd Koninkrijk bevinden). Merk op dat wij in bepaalde hieronder beschreven omstandigheden Persoonsgegevens zullen verwerken op meer dan één rechtsgrondslag, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw Persoonsgegevens gebruiken.

Doeleine Rechtsgrondslag
Om de dienst die via de App wordt geleverd te leveren en te onderhouden. Uitvoering van een contract
Om u te informeren over wijzigingen in de App. Uitvoering van het contract of onze legitieme belangen
Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van de App, inclusief het delen van uw App-gegevens met uw familie, vrienden, de door u geselecteerde Allurion-kliniek, en zorgverleners wanneer u daarvoor gekozen heeft. Uitvoering van een contract; onze legitieme belangen; openbaar belang op het gebied van volksgezondheid; of uw toestemming
Om de zorg die aan u wordt verleend te coördineren door uw geselecteerde Allurion-kliniek en zorgverleners wanneer u daarvoor gekozen hebt. Uitvoering van het contract; onze legitieme belangen; of uw toestemming
Om klantenondersteuning te bieden wanneer u daarom verzoekt. Uitvoering van het contract of onze legitieme belangen
Om analyses en/of waardevolle informatie te verzamelen (inclusief door het analyseren en evalueren van uw gebruik van de App en/of door u te vragen deel te nemen aan marktonderzoek en enquêtes) zodat wij onze producten en de App kunnen blijven ontwikkelen, testen en verbeteren om nieuwe en/of verbeterde functionaliteiten en functies aan te bieden. Onze legitieme belangen of het algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid
Om beter te begrijpen hoe u met de App omgaat, inclusief de functionaliteit en functies, en om ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd. Onze legitieme belangen
Als u in aanmerking komt voor kortingen op verdere aankopen van onze producten, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om u vouchers en/of kortingscodes te verstrekken. Uitvoering van het contract of onze legitieme belangen
Om te helpen zoeken naar Allurion-klinieken in de buurt van uw locatie. Onze legitieme belangen
Ter ondersteuning van de synchronisatie van de Bluetooth Allurion-weegschaal en het Allurion Health Tracker-apparaat met de App. Uitvoering van het contract of onze legitieme belangen
Om ons te helpen bij het oplossen van problemen met de App, inclusief wanneer wij reageren op uw vragen of uw verzoek om ondersteuning, onderhoud, het oplossen van problemen, of andere prestatieproblemen. Uitvoering van het contract of onze legitieme belangen
Om gegevens te analyseren, te testen en te onderzoeken, inclusief voor statistische doeleinden, en zodat wij een beter inzicht kunnen krijgen in het soort mensen dat onze App en producten gebruikt, zodat wij onze consumentenmarkt kunnen ontwikkelen en uitbreiden. Onze legitieme belangen of het algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid
Om wetenschappelijk onderzoek te verrichten met betrekking tot de App. Onze legitieme belangen of het algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid
Het ontwikkelen en implementeren van beveiligingstools en -mechanismen als onderdeel van onze inspanningen om de App veilig en beveiligd te houden. Onze legitieme belangen
Om de doeltreffendheid en de verspreiding van onze reclamecampagnes te meten. Onze legitieme belangen
Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken. Uitvoering van het contract of onze legitieme belangen
Om de kwaliteit van de gezondheidszorg die door ons en onze gelieerde bedrijven wordt aangeboden te verbeteren. Onze legitieme belangen; het algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid; of uw toestemming.
Om de ervaring van de App te verbeteren en te personaliseren en ons en onze gelieerde bedrijven de mogelijkheid te geven om op basis van de door u verstrekte informatie betere beslissingen te nemen. Onze legitieme belangen; het algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid; of uw toestemming.

4. Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren uw accountgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en wachtwoord, zolang uw account bestaat, omdat wij die nodig hebben om uw account actief te houden. We kunnen ook door de wet worden verplicht om uw gegevens te bewaren. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer u ons Persoonsgegevens verstrekt voor een functie van de app, verwijderen we de Persoonsgegevens als ze niet langer nodig zijn voor de functie en niet meer wettelijk verplicht hoeven te worden bewaard. Als u ervoor kiest via de berichtenfunctie van de app uw geselecteerde kliniek te verbinden, bewaren we uw tekstberichten tussen u en uw kliniek gedurende twee jaar.

Wij bewaren overige informatie, zoals de Persoonsgegevens die wij verkrijgen wanneer u verbinding maakt met uw bluetooth Allurion-weegschaal, totdat u via uw accountinstellingen of -tools de gegevens of uw account wist of uw account niet langer wordt gebruikt, tenzij anders vereist of wettelijk toegestaan. De reden hiervoor is dat we deze gegevens gebruiken om u te voorzien van uw persoonlijke statistieken en andere functies van de app. We bewaren ook informatie over u en uw gebruik van de app zo lang als nodig voor onze legitieme bedrijfsbelangen, om juridische redenen en om schade te voorkomen inclusief zoals beschreven in de paragrafen “Redenen voor het gebruik van uw Persoonsgegevens” en "Hoe wij uw Persoonsgegevens delen". Om de passende bewaartermijn voor uw Persoonsgegevens te bepalen, beschouwen wij de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de Persoonsgegevens, het mogelijke risico of de schade van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw Persoonsgegevens, de doelen waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken en of we die doelen via andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

5. Opslag van uw persoonsgegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan overgedragen worden naar — en behouden worden op — computers en servers in de Verenigde Staten of de EER. Uw gegevens kunnen ook worden ingezien door entiteiten of dienstverleners van Allurion in andere rechtsgebieden. Wanneer de opslag- of toegangslocatie zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van een overheid waar de wetten betreffende gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied, bevinden.

Allurion Technologies, Inc zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te verzekeren dat uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met dit Privacybeleid behandeld worden en dat er geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvindt naar een organisatie of een land tenzij er toereikende maatregelen genomen zijn voor de beveiliging van uw gegevens en overige persoonlijke informatie.

Voor personen gevestigd in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte (European Economic Area, “EEA”): Indien u in het Verenigd Koninkrijk of de EEA gevestigd bent, dient u zich te realiseren dat uw Persoonsgegevens wanneer u de app gebruikt, opgeslagen worden door onze dienstverleners (zoals hieronder gedefinieerd) in de EEA; uw Persoonsgegevens kunnen echter ook ingezien worden door Allurion Technologies, Inc in de Verenigde Staten en andere entiteiten of dienstverleners van Allurion die zich buiten uw rechtsgebied bevinden. Neem voor meer informatie contact met ons op via de gegevens in de paragraaf “Contact opnemen” hieronder.

6. Hoe wij uw persoonsgegevens delen

Zakelijke transactie

Indien Allurion Technologies, Inc betrokken is in een fusie, overname of verkoop van activa, financiële due diligence, reorganisatie, faillissement, curatele, verkoop van bedrijfsactiva of overdracht van diensten naar een andere provider, kunnen uw Persoonsgegevens overgedragen worden inclusief als onderdeel van een due diligence-procedure. Wij zullen u in kennis stellen voordat uw Persoonsgegevens overgedragen worden en onderhevig worden aan een ander privacybeleid.

Dochterondernemingen

Gelieerde bedrijven van Allurion Technologies, Inc, waaronder bedrijven in de VS en de EER, kunnen uw Persoonsgegevens ontvangen.

Openbaarmaking voor rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan Allurion Technologies, Inc verplicht zijn uw Persoonsgegevens openbaar te maken indien dit wettelijk vereist of toegestaan is of naar aanleiding van een geldig verzoek van overheidsinstanties (bv. een rechtbank of een overheidsorgaan).

Allurion-klinieken

We zullen uw Persoonsgegevens delen met de Allurion-kliniek die u heeft geselecteerd zodat ze hun diensten aan u kunnen verlenen en uw voortgang door het gebruik van onze producten kunnen analyseren.

Openbaarmaking voor serviceproviders

Mogelijk stellen wij externe bedrijven en personen aan om de app te faciliteren ("Serviceproviders"), de diensten via de app te leveren namens ons, met de app samenhangende diensten te leveren en/of ons te helpen analyseren hoe de app gebruikt wordt.

Deze serviceproviders hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zij zijn verplicht dergelijke Persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en die niet openbaar te maken of te gebruiken voor enig ander doel.

Wettelijke vereisten

Allurion Technologies, Inc mag uw persoonsgegevens openbaar maken wanneer wij in goed vertrouwen menen dat dit noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Om de rechten of het bezit van Allurion Technologies, Inc te beschermen en verdedigen;
 • Om mogelijke overtredingen in verband met de service te voorkomen en te onderzoeken;
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de service of het publiek te beschermen; of
 • Om tegen wettelijke aansprakelijkheid te beschermen.

7. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben redelijke en passende administratieve, technische en fysieke waarborgen in werking gesteld om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw Persoonsgegevens te beschermen. Wij zullen strenge procedures en veiligheidsfuncties aanhouden en alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens beveiligd en in overeenstemming met dit Privacybeleid verwerkt worden.

U bent verantwoordelijk voor bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot de app. U dient een sterk wachtwoord in te stellen door een mengsel van letters, cijfers en symbolen te gebruiken en een ander wachtwoord dan u gebruikt voor enig ander account dat u heeft. U dient het wachtwoord van uw account vertrouwelijk te behandelen en met niemand te delen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor een wachtwoord dat verloren, gestolen of niet meer geheim is of voor toegang tot uw account door onbevoegde gebruikers wanneer deze toegang is veroorzaakt door uw handelen of nalaten. Indien u denkt dat er ingebroken is op uw account, neem dan a.u.b. zo snel mogelijk contact met ons op m.b.v. de contactgegevens in de paragraaf "Contact opnemen” hieronder.

8. Uw rechten

Als u uw Persoonsgegevens moet updaten, kunt u dat doen via de app. Als u om welke reden dan ook geen toegang tot die informatie heeft, kunt u ons op de hoogte stellen van veranderingen (of fouten) in uw Persoonsgegevens door contact met ons op te nemen via help@allurion.com.

Afhankelijk van waar u zich bevindt, heeft u het recht om: (a) toegang te krijgen tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren; (b) te verzoeken dat wij onnauwkeurige Persoonsgegevens die wij over u bewaren corrigeren; (c) te verzoeken dat wij Persoonsgegevens die wij over u bewaren wissen; (d) de verwerking van Persoonsgegevens die wij over u bewaren te beperken; (e) bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens die wij over u bewaren; en/of (f) Persoonsgegevens die wij over u bewaren te ontvangen in een gestructureerd en algemeen gebruikt machineleesbaar formaat of dergelijke Persoonsgegevens te laten overdragen aan een ander bedrijf.

Merk a.u.b. op dat we u mogelijk zullen vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij ingaan op een dergelijk verzoek.

Waar uw instemming gevraagd is voor het verwerken van uw Persoonsgegevens kunt u die instemming terugtrekken, bv. door contact met ons op te nemen m.b.v. de contactgegevens hieronder. Terugtrekken van instemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw instemming voordat die teruggetrokken werd. Merk a.u.b. ook op dat wanneer u instemming terugtrekt, wij alleen stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens die samenhangen met het terugtrekken van instemming.

Om een recht uit te oefenen in verband met uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen m.b.v. de contactgegevens in de paragraaf "Contact opnemen” hieronder. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij een instantie voor de bescherming van persoonsgegevens in uw land over het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens door ons.

9. Links naar andere sites

In de app kunnen links voorkomen naar andere sites die niet door ons beheerd worden. Indien u klikt op een link van een derde, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde. We adviseren u dringend het Privacybeleid door te nemen van elke site die u bezoekt.

Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud, het vertrouwelijkheidsbeleid of de praktijken van welke derde of dienst dan ook en accepteren daar geen verantwoordelijkheid voor.

10. Privacy van kinderen

Onze service is niet bedoeld voor of gericht op mensen jonger dan 18 jaar (“Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van Kinderen. Indien u een ouder of voogd bent en u bent ervan op de hoogte dat uw Kind ons Persoonsgegevens verstrekt heeft, neem dan contact met ons op via de gegevens in het gedeelte "Contact opnemen" hieronder. Als wij ervan op de hoogte komen dat we persoonsgegevens van kinderen verzameld hebben zonder verificatie van ouderlijke toestemming, dan nemen wij stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

11. Veranderingen aan dit vertrouwelijkheidsbeleid

Wij kunnen ons vertrouwelijkheidsbeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele veranderingen door het nieuwe vertrouwelijkheidsbeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u via e-mail en/of een duidelijke kennisgeving op onze Dienst op de hoogte brengen voordat de wijziging in werking treedt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken. We adviseren u dit Privacybeleid geregeld te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht zodra ze op deze pagina zijn gepubliceerd. Indien vereist door de wet, zullen wij u de gelegenheid geven het gewijzigde beleid te lezen zodat u kunt beslissen of u de App wilt blijven gebruiken. Het verder gebruiken van de App na het aanbrengen van wijzigingen in dit Privacybeleid zal worden beschouwd als uw aanvaarding van die wijzigingen.

12. Contact opnemen

We hebben Allurion S.a.s., met adres aan de 6 Voulevard Montmartre, 75009, Paris, Frankrijk aangewezen als onze vertegenwoordiger voor gegevensbescherming in de EU.

Indien u vragen heeft over dit vertrouwelijkheidsbeleid kunt u contact opnemen met ons:

 • via e-mail: help@allurion.com

13. Als u de app opent vanuit Mexico

a) Uw ARCO-rechten.

Om gebruik te maken van een uw ARCO-rechten in verband met uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via: help@allurion.com. Wanneer u ervoor kiest om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken, u ertegen te verzetten, het gebruik of de openbaarmaking te beperken of uw gegevens te verwijderen, moet uw verzoek minstens het volgende omvatten:

 • Uw naam, adres en e-mailadres of een ander middel via dat u wenst onze reactie op uw verzoek te ontvangen;
 • Documenten waaruit uw identiteit of die van uw wettelijke vertegenwoordiger blijkt, indien van toepassing;
 • Een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de persoonsgegevens waarop u uw rechten wilt toepassen. In geval van een verzoek om correctie, dient u de vereiste wijzigingen te vermelden en ondersteunende documentatie te verstrekken; en
 • Alle andere ondersteunende informatie die het ons vergemakkelijkt uw persoonsgegevens te lokaliseren.

Tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u op een andere manier een antwoord wilt ontvangen, zullen wij binnen een periode van maximaal twintig (20) werkdagen vanaf de datum waarop we het verzoek hebben ontvangen, op uw verzoek via het e-mailadres dat u bij uw aanvraag heeft opgegeven, reageren. Indien wij hiertoe verplicht zijn, zullen wij binnen vijftien (15) werkdagen vanaf de datum waarop wij op uw verzoek hebben gereageerd, aan uw verzoek gevolg geven. In het geval van verzoeken om toegang tot persoonsgegevens, zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken, mits wij vooraf bewijs hebben ontvangen van uw identiteit of die van uw wettelijke vertegenwoordiger, indien van toepassing.

Deze termijnen kunnen eenmalig (voor een gelijke periode) worden verlengd, indien de omstandigheden dit rechtvaardigen. Op voorwaarde dat de intrekking van uw toestemming er niet toe leidt dat wij niet meer kunnen voldoen aan enige verplichtingen met betrekking tot onze relatie met u, kan de door u verleende toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens worden ingetrokken door via de hieronder vermelde contactgegevens een schriftelijke kennisgeving of een e-mail aan ons te sturen. De intrekking van de toestemming zal van kracht zijn vanaf de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen.

b) Toestemming voor de verwerking en overdracht van persoonsgegevens.

Als u in Mexico gevestigd bent, wordt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens volgens de voorwaarden van dit privacybeleid geacht uitdrukkelijk te zijn verleend wanneer u dit privacybeleid aanvaardt. Door uw aanvaarding stemt u tevens in met de overdracht van persoonsgegevens die overeenkomstig de voorwaarden van dit privacybeleid door ons kan plaatsvinden. Voor de verwerking van uw gezondheidsgegevens binnen de App hebben wij uw aparte toestemming nodig wanneer u zich aanmeldt om de App te gebruiken.

14. Als u de app opent vanuit Brazilië

a) Gevoelige gegevens

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat we uw gegevens voor het verlenen van de diensten na het aanmaken van uw App, in overeenstemming met deze verklaring en de Braziliaanse wet 13.709/2018 (“LGPD”) kunnen inzien, verwerken en overdragen.

b) Uw LGPD-rechten

Om gebruik te maken van een uw LGPD-rechten in verband met uw Persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via: help@allurion.com. Wanneer u ervoor kiest om uw Persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken, u ertegen te verzetten, het gebruik of de verspreiding ervan te beperken of uw gegevens te verwijderen, moet uw verzoek minstens het volgende omvatten:

 • Uw naam, adres en e-mailadres of een ander middel via dat u wenst onze reactie op uw verzoek te ontvangen;
 • Documenten waaruit uw identiteit of die van uw wettelijke vertegenwoordiger blijkt, indien van toepassing;
 • Een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de persoonsgegevens waarop u uw rechten wilt toepassen. In geval van een verzoek om correctie, dient u de vereiste wijzigingen te vermelden en ondersteunende documentatie te verstrekken; en
 • Alle andere ondersteunende informatie die het ons vergemakkelijkt uw persoonsgegevens te lokaliseren.

Tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u op een andere manier een antwoord wilt ontvangen, zullen wij binnen een periode van maximaal vijftien (15) werkdagen vanaf de datum van uw verzoek reageren. Indien wij hiertoe verplicht zijn, zullen wij binnen vijftien (15) werkdagen vanaf de datum waarop wij op uw verzoek hebben gereageerd, aan uw verzoek gevolg geven. In het geval van verzoeken om toegang tot Persoonsgegevens, zullen wij u een kopie van uw Persoonsgegevens verstrekken, mits wij vooraf bewijs hebben ontvangen van uw identiteit of die van uw wettelijke vertegenwoordiger, indien van toepassing.

Deze termijnen kunnen eenmalig (voor een gelijke periode) worden verlengd, indien de omstandigheden dit rechtvaardigen en het wettelijk is toegestaan. Op voorwaarde dat de intrekking van uw toestemming er niet toe leidt dat wij niet meer kunnen voldoen aan enige verplichtingen met betrekking tot onze relatie met u, kan de door u verleende toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens worden ingetrokken door via de hieronder vermelde contactgegevens een schriftelijke kennisgeving of een e-mail aan ons te sturen. De intrekking van de toestemming zal van kracht zijn vanaf de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen.

c) Toestemming voor de verwerking en overdracht van Persoonsgegevens.

Als u in Brazilië gevestigd bent, wordt uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens volgens de voorwaarden van deze Privacyverklaring geacht uitdrukkelijk te zijn verleend wanneer u deze Privacyverklaring aanvaardt, ook met betrekking tot de verwerking van uw gevoelige persoonsgegevens. Door uw aanvaarding stemt u tevens in met de overdracht van Persoonsgegevens die overeenkomstig de voorwaarden van deze Privacyverklaring door ons kan plaatsvinden.