Ingangsdatum: 1 februari 2024

 1. Introductie

 Allurion Technologies, Inc. ("ons", "wij" of "onze") beheert de mobiele applicatie van Allurion (hierna de "App" genoemd).

 Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens (hieronder gedefinieerd) die via de app zijn verzameld, verzamelen, gebruiken en delen. Dit privacybeleid heeft echter geen betrekking op informatie die is verzameld via de website van Allurion op https://allurion.com.  Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken in verband met onze website, raadpleegt u ons websiteprivacybeleid dat hier beschikbaar is: https://www.allurion.com/da/privacy-policy

 De bescherming en veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens betekent gegevens over een levend individu (inclusief 20 jaar na het overlijden van het individu als het individu in Canada is gevestigd) die kan worden geïdentificeerd op basis van die gegevens (of op basis van die gegevens en andere gegevens die in ons bezit zijn of waarschijnlijk in ons bezit zullen komen ) ("Persoonlijke gegevens").

 De app is ontwikkeld en wordt beheerd door Allurion Technologies, Inc., gevestigd op 11 Huron Drive, Natick, MA 01760 VS. Allurion Technologies, Inc., een bedrijf uit Delaware, is de beheerder van uw persoonlijke gegevens die via de app worden verzameld.

 2. Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

 Wij verwerken uw Persoonsgegevens wanneer u deze op de volgende manieren indient:

 •  App-accountregistratie en profielgegevens   : Wanneer u een app-account aanmaakt, wordt de volgende informatie opgeslagen: uw naam, geslacht, geboortedatum, lengte, datum en locatie van de ballonplaatsing en plaatsingskliniek (indien van toepassing), taalvoorkeur, telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoord, authenticatiegegevens en andere registratiegegevens, waaronder uw wachtwoord voor het app-account. Met de app kunt u uw gewicht, lichaamsvetpercentage, lichaamswaterpercentage, botmassa, spiermassa, body mass index, basaal metabolisme en visceraal vet controleren door verbinding te maken met uw Bluetooth Allurion-weegschaal. Door hem te verbinden met uw Bluetooth Allurion Weegschaal, verzamelt en bewaart de App deze Persoonsgegevens. De App kan ook aanvullende gezondheids- en fitnessgegevens verzamelen en opslaan (zoals slaapgegevens, trainingsgegevens en hartslaggegevens) die u deelt vanaf uw mobiele apparaat, vanaf Fitbit en/of vanaf het Allurion Health Tracker-apparaat. U kunt er ook voor kiezen om verdere informatie met de App te delen over uw gezondheid en persoonlijke omstandigheden (inclusief, maar niet beperkt tot, informatie met betrekking tot fysieke en mentale gezondheidsproblemen, hongerniveaus en burgerlijke staat).
 •  Klantenservice   : Als u contact met ons opneemt over de App of om enige andere reden met betrekking tot de klantenservice, zullen wij dat contact bijhouden. U kunt ons persoonlijke gegevens verstrekken wanneer u ons uw verzoek stuurt. Wij bewaren uw e-mailadres om uw verzoek te kunnen beoordelen en hierop te kunnen reageren.
 •  Gebruiksgegevens   : Wanneer u de App opent met een mobiel apparaat, kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt , de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, video's en schermafbeeldingen van uw gebruikerssessies, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens ("Gebruiksgegevens" ).
 •  Locatiegegevens   : We gebruiken locatiegegevens, zoals uw huidige locatie, om klinieken bij u in de buurt te zoeken en om te helpen bij het synchroniseren van de Bluetooth Allurion Scale en het Allurion Health Tracker-apparaat met de App. Als u ons toestemming heeft gegeven deze te verzamelen, zijn de locatiegegevens die we gebruiken gebaseerd op de locatie van uw apparaat.
 • Berichten en Video consulten : Als u ervoor kiest om dit te doen, zal de App u verbinden met uw geselecteerde kliniek via de Berichten functie of een Video Consult. Als u ervoor kiest om verbinding te maken met uw geselecteerde kliniek via de Berichten functie van de App, dan heeft Allurion toegang tot de inhoud van uw tekstberichten, evenals eventuele antwoorden van uw geselecteerde kliniek. Let op: als je ervoor kiest om verbinding te maken met je kliniek via de Video Consult functie, dan heeft Allurion geen toegang tot het online consult.
 • Gesprekken : Als u deelneemt aan gesprekken met of anderszins gebruik maakt van Allurions kunstmatige intelligentie (AI) gezondheidscoach, Coach Iris, zullen wij informatie, met inbegrip van die gesprekken, gebruiken, verzamelen en delen zoals beschreven in punt 4 hieronder.

3. De redenen voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

Voor zover wij Persoonsgegevens van u verzamelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid, gebruiken wij deze gegevens voor de hieronder vermelde doeleinden; en voor zover wij niet anderszins op grond van toepasselijke wetgeving verplicht zijn om uw toestemming te vragen voor een dergelijke verwerking, baseren wij ons op de hieronder vermelde rechtsgrondslagen (met betrekking tot personen die zich in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk bevinden). Let op: in bepaalde omstandigheden die hieronder worden beschreven, verwerken wij Persoonsgegevens op meer dan één rechtsgrond, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw Persoonsgegevens gebruiken.

Doel

Wettelijke basis

Om de diensten die via de App worden geleverd te leveren en te onderhouden.

Uitvoering van een contract

Om u te informeren over wijzigingen in de App.

Uitvoering van een contract of onze legitieme belangen

Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van de App, waaronder het delen van uw App gegevens met uw familie en vrienden wanneer u daarvoor heeft gekozen, en het delen van App gegevens met uw geselecteerde Allurion kliniek en zorgverleners.

Uitvoering van een contract; onze legitieme belangen; openbaar belang op het gebied van volksgezondheid; of uw toestemming

Om de zorg te coördineren die aan u wordt geleverd door uw geselecteerde Allurion kliniek en zorgverleners.

Uitvoering van een contract; onze legitieme belangen; of uw toestemming

Om klantenondersteuning te bieden als u daarom vraagt.

Uitvoering van een contract of onze legitieme belangen

Om analyse en/of waardevolle informatie te verzamelen (inclusief door het analyseren en evalueren van uw gebruik van de App, de inhoud van uw berichten/gesprekken met App functies en/of door u te vragen om deel te nemen aan marktonderzoek en enquêtes) zodat we onze App functies kunnen blijven ontwikkelen, testen, de kwaliteit ervan kunnen beoordelen, onze kunstmatige intelligentie modellen kunnen trainen, onze producten en de App kunnen verbeteren en nieuwe en/of verbeterde functionaliteit en functies kunnen aanbieden.

Onze legitieme belangen of openbaar belang op het gebied van volksgezondheid; of uw toestemming

Om beter te begrijpen hoe u met de App omgaat, inclusief de functionaliteit en functies ervan, en om ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd.

Onze legitieme belangen

Als u in aanmerking komt voor kortingen op verdere aankopen van onze producten, verwerken we uw Persoonsgegevens om u vouchers en/of kortingscodes te verstrekken.

Uitvoering van een contract of onze legitieme belangen

Om te helpen zoeken naar Allurion klinieken bij jou in de buurt.

Onze legitieme belangen

Om de synchronisatie van de Bluetooth Allurion Weegschaal en Allurion Health Tracker met de App te ondersteunen.

Uitvoering van een contract of onze legitieme belangen

Om ons te helpen problemen met de App op te lossen, inclusief wanneer we reageren op uw vragen of uw verzoek om ondersteuning, onderhoud, probleemoplossing of andere prestatieproblemen.

Uitvoering van een contract of onze legitieme belangen

Om gegevensanalyse, testen en onderzoek uit te voeren, inclusief voor statistische doeleinden, en zodat we het type mensen dat onze App en producten gebruikt beter kunnen begrijpen, zodat we onze consumentenmarkt kunnen ontwikkelen en uitbreiden.

Onze legitieme belangen of openbaar belang op het gebied van volksgezondheid

Om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren met betrekking tot de App.

Onze legitieme belangen of openbaar belang op het gebied van volksgezondheid

Om beveiligingshulpmiddelen en -mechanismen te ontwikkelen en te implementeren als onderdeel van onze inspanningen om de App veilig en beveiligd te houden.

Onze legitieme belangen

Om de effectiviteit en verspreiding van onze reclamecampagnes te meten.

Onze legitieme belangen

Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken.

Uitvoering van een contract of onze legitieme belangen

Om de kwaliteit te verbeteren van de gezondheidsinformatie die door ons en onze filialen wordt verstrekt.

Onze legitieme belangen; openbaar belang op het gebied van volksgezondheid; of uw toestemming.

Om de App ervaring te verbeteren en te personaliseren en ons en onze gelieerde ondernemingen in staat te stellen betere beslissingen te nemen op basis van de informatie die u aan ons verstrekt.

Onze legitieme belangen; openbaar belang op het gebied van volksgezondheid; of uw toestemming.

4. Coach Iris

Coach Iris is een generatieve AI-gestuurde gezondheidscoach die wordt geleverd via de App. Gebruikers kunnen gesprekken starten met Coach Iris over verschillende onderwerpen.

Als u besluit Coach Iris te gebruiken, maakt Coach Iris gebruik van AI-technologie van derden die wordt geleverd door onze serviceproviders. Deze technologie is getraind om intelligente en gepersonaliseerde reacties te genereren in gesprekken met gebruikers. De antwoorden van Coach Iris zijn gebaseerd op informatie die via de App is verzameld. Bijvoorbeeld, als u Coach Iris vraagt u te ondersteunen bij uw gewichtsbeheersing, dan zal zij gepersonaliseerde tips geven voor het beheersen van uw gewicht op basis van de informatie die u verstrekt in uw gesprekken en via de App.

Om Coach Iris in staat te stellen u relevante antwoorden te geven, deelt Allurion uw gegevens met de AI-dienstverlener die Coach Iris aanstuurt. Zij zullen uw Persoonlijke Gegevens alleen gebruiken om antwoorden te genereren op uw chats; zij zullen uw gegevens niet gebruiken om hun AI-modellen te trainen. Ook,  deelt Allurion jouw gesprekken met Coach Iris met jouw geselecteerde Allurion kliniek en/of zorgverlener(s). Allurion bewaart om deze reden de geschiedenis van uw gesprekken met Coach Iris, zodat u toegang heeft tot eerdere gesprekken en Coach Iris u een betere ervaring kan bieden.

Als u akkoord gaat met het gebruik van Coach Iris, zal Allurion informatie verzamelen (waaronder Persoonsgegevens) over uw ervaring met Coach Iris en deze informatie gebruiken (waaronder eventueel uw gesprekshistorie) voor het ontwikkelen, testen, beoordelen van de veiligheid en nauwkeurigheid en het verbeteren van de prestaties van Coach Iris.

5. Bewaren van persoonlijke gegevens

We bewaren je accountgegevens, zoals je naam, e-mailadres en wachtwoord, zolang je account bestaat omdat we deze gegevens nodig hebben om je account te beheren. Wij kunnen ook verplicht zijn om uw gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke vereisten. In sommige gevallen, wanneer u ons Persoonlijke Gegevens verstrekt voor een functie van de App, verwijderen wij de Persoonlijke Gegevens nadat deze niet langer nodig zijn voor de functie en niet langer wettelijk verplicht zijn om te worden bewaard. Als u ervoor kiest om verbinding te maken met uw geselecteerde kliniek via de Berichten functie van de App, zullen wij uw tekstberichten tussen u en uw kliniek twee jaar bewaren.

Wij bewaren andere gegevens, zoals de Persoonsgegevens die wij verkrijgen wanneer u verbinding maakt met uw Bluetooth Allurion Weegschaal, totdat u uw accountinstellingen of hulpmiddelen gebruikt om de gegevens te verwijderen of uw account niet langer wordt gebruikt, tenzij anders vereist of wettelijk toegestaan. De reden hiervoor is dat wij deze gegevens gebruiken om u te voorzien van uw persoonlijke statistieken en andere functies van de App. We bewaren ook informatie over u en uw gebruik van de App zo lang als nodig is voor onze legitieme zakelijke belangen, om juridische redenen en om schade te voorkomen, inclusief zoals beschreven in de paragrafen "De redenen voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens" en "Hoe we uw persoonlijke gegevens delen". Om de juiste bewaarperiode voor uw Persoonlijke Gegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de Persoonlijke Gegevens, het potentiële risico van schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaring van uw Persoonlijke Gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw Persoonlijke Gegevens verwerken en of wij die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

6. Opslag van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers en servers in de Verenigde Staten of de EER. Uw gegevens kunnen ook worden geraadpleegd door aan Allurion gelieerde ondernemingen of dienstverleners in andere rechtsgebieden. Wanneer de opslag- of toegangslocatie zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevindt, kan de wetgeving inzake gegevensbescherming verschillen van, en mogelijk niet dezelfde gegevensbescherming bieden als, die in uw jurisdictie.

In die gevallen zullen we die stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en dat er geen overdracht van uw Persoonsgegevens zal plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld voor de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Voor personen gevestigd in het Verenigd Koninkrijk of de EER: Als u gevestigd bent in het Verenigd Koninkrijk of de EER, houd er dan rekening mee dat wanneer u de App gebruikt, uw Persoonlijke Gegevens worden opgeslagen door onze Service Providers (zoals hieronder gedefinieerd) in de EER; uw Persoonlijke Gegevens kunnen echter ook worden ingezien door Allurion Technologies, Inc. in de Verenigde Staten en andere Allurion entiteiten of service providers die zich buiten uw rechtsgebied bevinden. Neem voor meer informatie contact met ons op via de gegevens in het onderstaande gedeelte "Contact".

7. Hoe we uw persoonlijke gegevens delen

Zakelijke transactie

Als we betrokken zijn bij een fusie, overname, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, reorganisatie, faillissement, curatele of overgang van de dienstverlening naar een andere provider, kunnen je Persoonsgegevens worden overgedragen, inclusief als onderdeel van een due diligence-proces. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander privacybeleid komen te vallen.

Filialen

Filialen van Allurion Technologies, Inc., inclusief in de VS en de EER, kunnen uw Persoonsgegevens ontvangen.

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij verplicht worden om uw Persoonsgegevens te openbaren als wij daartoe wettelijk verplicht of gemachtigd zijn of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Allurion Klinieken

We delen je Persoonsgegevens als je een kliniek selecteert, zodat deze kliniek haar diensten aan je kan verlenen en je vooruitgang door het gebruik van onze producten kan analyseren.

Openbaarmaking voor dienstverleners

Wij schakelen externe bedrijven en personen in om de App te faciliteren ("Service Providers"), om namens ons de diensten via de App te leveren, om App-gerelateerde diensten uit te voeren en/of om ons te helpen bij het analyseren van het gebruik van de App.

Deze Service Providers hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht om deze Persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

Wettelijke vereisten

Allurion Technologies, Inc. kan uw Persoonsgegevens openbaren in de goede overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen  aan de vereisten van de wet of een gerechtelijke procedure of in geval van een verzoek om medewerking van een overheidsinstantie, al dan niet wettelijk verplicht ;
 • Om de rechten of het eigendom van Allurion Technologies, Inc. en haar gelieerde ondernemingen, alsmede gebruikers van de App te beschermen en te verdedigen;
 • Om mogelijke fraude of wangedrag in verband met de App te voorkomen of te onderzoeken en voor risicobeheer;
 • Om de veiligheid en persoonlijke bescherming van gebruikers van de App of het publiek te beschermen; of
 • Bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Andere onderwerpen in geaggregeerde vorm

Wij kunnen uw Persoonsgegevens in geaggregeerde of niet-persoonlijk identificeerbare vorm delen met derden.

8. Beveiliging van persoonlijke gegevens

We hebben passende administratieve, technische en fysieke procedures en beveiligingen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van je Persoonsgegevens te beschermen en om ervoor te zorgen dat je Persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden verwerkt. Houd er echter rekening mee dat  geen enkele opslag of overdracht van Persoonsgegevens als 100% veilig kan worden gegarandeerd. Bijgevolg kunnen wij, hoewel wij ons ertoe verbinden de informatie waarover wij beschikken te beschermen, de totale veiligheid van de informatie die u ons stuurt, met inbegrip van uw gezondheidsgegevens, niet garanderen of waarborgen.

U bent verantwoordelijk voor het beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot de App. U dient een sterk wachtwoord te gebruiken voor zowel uw Allurion account als voor uw mobiele apparaat, door een combinatie van letters, cijfers en symbolen te gebruiken en een ander wachtwoord dan u gebruikt voor andere accounts die u mogelijk heeft. U moet uw wachtwoorden vertrouwelijk houden en ze met niemand delen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of gecompromitteerde wachtwoorden of voor toegang tot uw account door onbevoegde gebruikers als deze toegang is veroorzaakt door uw handelen of nalaten. Als u denkt dat uw account in gevaar is gebracht, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via de contactgegevens in het gedeelte "Contact opnemen" hieronder.

9. Uw rechten uitoefenen

Als u uw Persoonlijke Gegevens moet bijwerken, kunt u dit doen via de App. Als u om wat voor reden dan ook geen toegang heeft tot die informatie, kunt u ons op de hoogte stellen van wijzigingen in (of fouten in) uw Persoonlijke Gegevens door contact met ons op te nemen via help@allurion.com.

Afhankelijk van waar u zich bevindt, kunt u het recht hebben om: (a) toegang te krijgen tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren; (b) ons te verzoeken onjuiste Persoonsgegevens die wij over u bewaren te corrigeren; (c) ons te verzoeken Persoonsgegevens die wij over u bewaren te verwijderen; (d) de verwerking van Persoonsgegevens die wij over u bewaren te beperken; (e) bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens die wij over u bewaren; (f) niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming; en/of (g) Persoonsgegevens die wij over u bewaren te ontvangen in een gestructureerd en algemeen gebruikt machinaal leesbaar formaat of dergelijke Persoonsgegevens naar een ander bedrijf te laten verzenden.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

Wanneer u is gevraagd om toestemming te geven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u deze toestemming intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via onze onderstaande contactgegevens. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking. Houd er ook rekening mee dat wanneer u uw toestemming intrekt, wij alleen zullen stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens die betrekking hebben op het specifieke onderwerp van de intrekking.

Om uw rechten in verband met uw Persoonsgegevens uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in het gedeelte "Contact opnemen" hieronder. Daarnaast hebt u mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit in uw land over het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens door ons.

10. Koppelingen naar andere sites

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de App.  De App kan links bevatten naar websites die niet door ons worden beheerd ("Sites van Derden"). Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. Wij raden u ten zeerste aan om het privacy beleid van elke site die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites van derden of de diensten die door dergelijke sites worden aangeboden.

11. Privacy van kinderen

Onze App is niet gericht op personen jonger dan 16 jaar ("Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van Kinderen. Als je een ouder of voogd bent en je weet dat een Kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via de gegevens in het gedeelte "Contact" hieronder. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens van een Kind hebben verzameld zonder dat de toestemming van de ouders is geverifieerd, zullen wij stappen ondernemen om die informatie van onze servers te verwijderen.

12. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid te allen tijde bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze App voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen aan dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst. Indien wettelijk vereist zullen wij u de mogelijkheid bieden om het herziene beleid te lezen zodat u kunt beslissen of u de App wilt blijven gebruiken. Uw voortgezette gebruik van de App na de wijzigingen in dit Privacybeleid zal worden beschouwd als uw aanvaarding van die wijzigingen.

13. Contact opnemen

Wij hebben Allurion France S.a.s., met als adres 6 Boulevard Montmartre 75009 Parijs, Frankrijk aangewezen als onze EU-vertegenwoordiger voor gegevensbescherming met wie u contact kunt opnemen als u in de EER bent gevestigd.

Als je vragen hebt over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op:

 • Per e-mail: help@allurion.com

14. Als u de App opent vanuit Mexico

a) Uw recht op toegang, rectificatie, annulering of verzet ("ARCO").

Als u uw ARCO-rechten in verband met uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via: help@allurion.com. Wanneer u ervoor kiest uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, bij te werken, bezwaar te maken, het gebruik of de openbaarmaking ervan te beperken of uw persoonsgegevens te annuleren, moet uw verzoek ten minste het volgende omvatten:

 • Uw naam, adres en e-mailadres of een andere manier waarop u wilt dat wij u onze reactie op uw verzoek toesturen;
 • Documenten die uw identiteit aantonen of uw wettelijke vertegenwoordiger, indien van toepassing;
 • Een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de Persoonsgegevens waarvoor u uw rechten uitoefent. In het geval van een verzoek tot rectificatie dient u de vereiste wijzigingen aan te geven en ondersteunende documentatie te verstrekken; en
 • Alle andere ondersteunende informatie die het voor ons gemakkelijker maakt om uw Persoonsgegevens te vinden.

Tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u op een andere manier een antwoord wilt ontvangen, zullen wij binnen een periode van maximaal twintig (20) werkdagen vanaf de datum waarop het verzoek is ontvangen, reageren op uw verzoek via het e-mailadres dat u bij uw aanvraag hebt opgegeven. Als we hiertoe verplicht zijn, zullen we uw verzoek binnen vijftien (15) werkdagen in behandeling nemen, gerekend vanaf de datum waarop we op uw verzoek hebben gereageerd. In het geval van verzoeken om toegang tot Persoonsgegevens, zullen wij u voorzien van een kopie van uw Persoonsgegevens,  mits wij vooraf bewijs hebben van uw identiteit of die van uw wettelijke vertegenwoordiger, voor zover van toepassing.

Deze termijnen kunnen eenmaal (voor een gelijke periode) worden verlengd, indien de omstandigheden dit rechtvaardigen. Op voorwaarde dat de intrekking van uw toestemming er niet toe leidt dat wij niet kunnen voldoen aan onze verplichtingen met betrekking tot onze relatie met u, kan de door u verleende toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens worden ingetrokken door ons een schriftelijke kennisgeving of een e-mail te sturen via de hieronder vermelde contactgegevens. De intrekking van de toestemming gaat in op de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen.

b) Toestemming voor het verwerken en overdragen van Persoonsgegevens.

Als u in Mexico bent gevestigd, wordt uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens volgens de voorwaarden in dit Privacybeleid geacht uitdrukkelijk te zijn verleend wanneer u dit Privacybeleid erkent. Door uw aanvaarding stemt u ook in met elke overdracht van Persoonlijke Gegevens die door ons kan worden uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden van dit Privacybeleid. Voor de verwerking van uw gezondheidsgegevens binnen de App hebben wij uw aparte toestemming nodig wanneer u zich aanmeldt voor het gebruik van de App.

15. Als u de app opent vanuit Brazilië

a) Gevoelige gegevens

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij, voor de levering van de diensten zodra u uw App account aanmaakt, uw gegevens kunnen inzien, verwerken en overdragen in overeenstemming met dit beleid en de Braziliaanse wet 13.709/2018 ( "LGPD" ).

b) Uw LGPD rechten

Om een van uw LGPD rechten in verband met uw Persoonsgegevens uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via: help@allurion.com. Wanneer u ervoor kiest om uw Persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, bij te werken, bezwaar te maken, het gebruik of de openbaarmaking ervan te beperken of te verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens, dient uw verzoek ten minste het volgende te bevatten:

 • Uw naam, adres en e-mailadres of een andere manier waarop u wilt dat wij u onze reactie op uw verzoek toesturen;
 • Documenten die uw identiteit aantonen of uw wettelijke vertegenwoordiger, indien van toepassing;
 • Een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de Persoonsgegevens waarvoor u uw rechten uitoefent. In het geval van een verzoek tot rectificatie dient u de vereiste wijzigingen aan te geven en ondersteunende documentatie te verstrekken; en
 • Alle andere ondersteunende informatie die het voor ons gemakkelijker maakt om uw Persoonsgegevens te vinden.

Tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u op een andere manier een antwoord wilt ontvangen, zullen wij binnen een periode van maximaal vijftien (15) dagen na uw verzoek reageren op uw verzoek via het e-mailadres dat u bij uw aanvraag hebt opgegeven. Bij verzoeken om toegang tot Persoonsgegevens zullen wij u een kopie van uw Persoonsgegevens verstrekken,  op voorwaarde dat wij vooraf bewijs hebben van uw identiteit of die van uw wettelijke vertegenwoordiger, voor zover van toepassing.

Deze termijnen kunnen eenmaal (voor een gelijke periode) worden verlengd, indien de omstandigheden dit rechtvaardigen en dit wettelijk is goedgekeurd. Op voorwaarde dat het intrekken van uw toestemming er niet toe leidt dat wij niet kunnen voldoen aan verplichtingen met betrekking tot onze relatie met u, kan de door u verleende toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens worden ingetrokken door ons een schriftelijke kennisgeving of een e-mail te sturen via de hieronder vermelde contactgegevens. De intrekking van de toestemming gaat in op de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen.

c) Toestemming voor het verwerken en overdragen van Persoonsgegevens

Als u in Brazilië bent gevestigd, wordt uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens volgens de voorwaarden in dit Privacybeleid geacht uitdrukkelijk te zijn verleend wanneer u dit Privacybeleid erkent, inclusief de verwerking van uw gevoelige Persoonsgegevens. Door uw aanvaarding stemt u ook in met elke overdracht van Persoonsgegevens die door ons kan worden uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden van deze Privacykennisgeving.