Ikrafttrædelsesdato: 5. januar 2023

1. Indledning

Allurion Technologies, Inc. ("os", "vi" eller "vores") driver Allurion Scale mobilapplikationen (herefter omtalt som "appen".

Beskyttelsen af dine personlige data og deres sikkerhed er vigtige for os. Personlige data betyder data om en levende person (herunder i op til 20 år efter pågældendes død, hvis personen er hjemmehørende i Canada), som kan identificeres ud fra disse data (eller fra disse og andre oplysninger, som vi enten er i besiddelse af, eller som det er sandsynligt, at vi kommer i besiddelse af) ("Personlige data"). Denne fortrolighedspolitik ("fortrolighedspolitik") fortæller dig om, hvordan vi indsamler, anvender, deler og beskytter dine personlige data, som indsamles ved hjælp af appen.

Appen er udviklet af- og drives af Allurion Technologies, Inc, med hjemsted på 11 Huron Drive, Natick, MA 01760, USA. Allurion Technologies, Inc er registeransvarlig for dine personlige data via appen.

2. Indsamling og brug af personlige data

Vi vil bearbejde dine personlige data, når du indsender dem på følgende vis:

 • App-kontoregistrering og profiloplysninger: når du opretter en app-konto, vil de følgende oplysninger blive lagret: Din alder, køn, fødselsdato, højde, dato og sted for ballonplaceringen, klinik, foretrukne sprog, telefonnummer, e-mail-adresse, adgangskode, oplysninger om autentificering, samt andre registreringsoplysninger, herunder din adgangskode til app-kontoen. Appen lader dig overvåge din vægt, kroppens fedtprocent, kroppens vandprocent, knoglemasse, muskelmasse, kropsmasseindeks, hvilestofskifte og visceralt fedt ved at oprette forbindelse til din Bluetooth Allurion-vægt. Ved oprettelse af forbindelse til din Bluetooth Allurion-vægt vil appen indsamle og lagre disse personlige data. Appen kan også indsamle og lagre yderligere helbreds- og konditionsdata (såsom søvndata, motion og hjertefrekvens), som du deler fra din mobile enhed, fra Fitbit og/eller fra Allurion Health Tracker-enheden. Du kan også vælge at dele yderligere oplysninger med appen vedrørende dit helbred og dine personlige omstændigheder (herunder, men ikke begrænset til, oplysninger vedrørende fysiske og psykiske lidelser, sultniveauer og ægtestand).
 • Kundetjeneste: Hvis du kontakter os om appen eller af andre årsager i forbindelse med kundeservice, vil vi journalføre kontakten. Du kan forsynes os med personlige data, når du sender os din anmodning. Vi vil beholde din e-mail-adresse for at overveje din anmodning og svare dig.
 • Brugsdata: Når du skaffer dig adgang til appen med en mobil enhed, kan vi indhente visse oplysninger automatisk, inklusive, men ikke begrænset til, hvilken type mobil enhed du anvender, din mobile enheds unikke id, din mobile enheds IP-adresse, dit mobiloperativsystem, hvilken mobil internetbrowser du anvender, video og skærmbilleder af dine bruger-sessioner, unikke enhedsidentifikatorer og andre diagnostiske data ("Brugsdata").
 • Lokaliseringsdata: Vi anvender lokaliseringsdata, såsom din aktuelle lokalisering, for at søge efter klinikker i nærheden, og for at hjælpe dig med at synkronisere Bluetooth Allurion-vægten og Allurion Health Tracker-enheden med appen. Hvis du har givet os tilladelse til at indsamle dem, vil de lokaliseringsdata, vi anvender, være baseret på din enheds placering.
 • Beskeder og videokonsultationer: Hvis du vælger at gøre dette, sætter appen dig i forbindelse med den klinik, du har valgt, enten via beskedfunktionen eller en videokonsultation. Hvis du vælger at kontakte den valgte klinik, via appens beskedfunktion, får Allurion adgang til indholdet i dine tekstbeskeder og eventuelle svar fra den klinik, du har valgt. Bemærk, at hvis du vælger at kontakte klinikken via videokonsultationsfunktionen, får Allurion ikke adgang til onlinekonsultationen.

3. Grundene til, at vi anvender dine personlige data

I det omfang vi indsamler personlige data fra dig, som beskrevet i denne fortrolighedspolitik. og når vi ikke er forpligtet til at søge dit samtykke i henhold til gældende ret, bruger vi sådanne oplysninger til formålene og baserer det på det juridiske grundlag (med hensyn til enkeltpersoner i EØS og Storbritannien), som er anført nedenfor. Bemærk, at under visse omstændigheder, som er beskrevet nedenfor, vil vi behandle personlige data på mere end ét juridisk grundlag afhængigt af det specifikke formål, som vi bruger dine personlige data til.

Formål Retsgrundlag
For at levere og opretholde den tjeneste, som leveres ved hjælp af appen. Udførelse af en kontrakt
For at meddele dig om ændringer i appen. Udførelse af kontrakt eller vores legitime interesser
For at gøre det muligt for dig at deltage i appens interaktive funktioner, herunder deling af app-data med familie, venner, din udvalgte Allurion-klinik og sundhedsudbydere, når du har valgt at gøre dette. Udførelse af kontrakt, vores legitime interesser, offentlig interesse for folkesundhed eller dit samtykke
For at kunne koordinere den behandling, du får af den valgte Allurion-klinik og sundhedsudbydere, når du har valgt at gøre dette. Udførelse af kontrakt, vores legitime interesser eller dit samtykke
For at give dig kundeservice, når du anmoder om det. Udførelse af kontrakt eller vores legitime interesser
For at kunne indsamle oplysninger til analyse og/eller værdifulde oplysninger (herunder ved at analysere og evaluere din brug af appen og/eller ved at bede dig om at deltage i markedsanalyse og undersøgelser), så vi fortsat kan udvikle, teste og forbedre vore produkter og appen med henblik på at tilbyde nye og/eller forbedrede funktioner og egenskaber. Vores legitime interesser eller offentlig interesse for folkesundhed
For bedre at forstå, hvordan du interagerer med appen, herunder dens funktionaliteter og egenskaber, samt for at sikre, at indholdet præsenteres på den mest effektive måde. Vores legitime interesser
Hvis du er kvalificeret til rabatter på yderligere køb af vore produkter, vil vi behandle dine personlige data for at udstede kuponer og/eller rabatkoder. Udførelse af kontrakt eller vores legitime interesser
For at hjælpe med at søge efter Allurion-klinikker i nærheden af din placering. Vores legitime interesser
For at understøtte synkronisering mellem Bluetooth Allurion-vægten og Allurion Health Tracker-enheden og appen. Udførelse af kontrakt eller vores legitime interesser
For at hjælpe os med at løse problemer med appen, herunder når vi besvarer dine spørgsmål eller svarer på dine anmodninger om support, vedligeholdelse, fejlfinding eller andre emner i forbindelse med ydelse. Udførelse af kontrakt eller vores legitime interesser
For at gennemføre dataanalyse, testning og forskning, herunder til statistiske formål, således at vi bedre kan forstå den type mennesker, som anvender vores app og produkter, med henblik på at udvikle og udvide vores forbrugermarked. Vores legitime interesser eller offentlig interesse for folkesundhed
For at gennemføre videnskabelig forskning relateret til appen. Vores legitime interesser eller offentlig interesse for folkesundhed
For at udvikle og implementere sikkerhedsværktøjer og -mekanismer som del af vores bestræbelser på at holde appen sikker og tryg. Vores legitime interesser
For at måle effektiviteten af vores reklamekampagner og deres distribution. Vores legitime interesser
For at opdage, forhindre og håndtere tekniske problemer. Udførelse af kontrakt eller vores legitime interesser
For at forbedre den sundhedspleje, som vi og vores søsterselskaber udbyder. Vores legitime interesser, offentlig interesse for folkesundhed eller dit samtykke.
For at forbedre og personliggøre app-oplevelsen og gøre det muligt for os og vores søsterselskaber at træffe bedre beslutninger baseret på de oplysninger, du afgiver til os. Vores legitime interesser, offentlig interesse for folkesundhed eller dit samtykke.

4. Fastholdelse af personlige data

Vi opbevarer dine kontooplysninger som f.eks. dit navn, din e-mailadresse og din adgangskode, så længe din konto eksisterer, fordi vi har brug for dem til at administrere din konto. Vi kan også blive pålagt at lagre dine oplysninger for at opfylde retlige krav. I visse tilfælde, hvor du giver os personoplysninger til en funktion i appen, sletter vi personoplysningerne, når der ikke længere er brug for dem til denne funktion, eller når det ikke længere er retligt påkrævet. Hvis du vælger at oprette forbindelse til den klinik, du har valgt, via appens beskedfunktion, opbevarer vi alle tekstbeskeder mellem dig og klinikken i to år.

Vi opbevarer andre oplysninger, såsom de personlige data vi indhenter når du kobler dig til din Bluetooth Allurion-vægt, indtil du anvender dine kontoindstillinger eller værktøjer til at slette dataene eller din konto, medmindre loven påbyder eller bemyndiger andet. Vi beholder også oplysninger om dig og din brug af appen så længe som nødvendigt af hensyn til vores berettigede forretningsmæssige interessere, af juridiske årsager, samt for at forhindre skade, heriblandt som beskrevet i afsnittene "Grundene til anvendelse af dine personlige data" og "Hvordan vi deler dine personlige data". For at fastslå den hensigtsmæssige fastholdelsesperiode for dine personlige data overvejer vi mængden, arten og følsomheden af de personlige datas, de potentielle risici for skade fra uautoriseret brug eller videregivelse af dine personlige data, formålene med vores behandling af dine personlige data samt, hvorvidt vi kan opnå disse formål ved andre midler og de gældende retlige bestemmelser.

5. Lagring af dine personlige data

Dine oplysninger, herunder personlige data, kan overføres til - og lagres på - computere og servere i USA eller EØS. Enheder inden for Allurion eller leverandører i andre jurisdiktioner kan også få adgang til dine oplysninger. Når stedet for lagring eller adgang til dine data er uden for din delstat, provins, dit land eller anden statslig jurisdiktion, kan databeskyttelseslovene være forskellige fra lovene i din jurisdiktion.

Allurion Technologies, Inc vil træffe alle rimelige, nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik, og at ingen overførsel af dine personlige data vil finde sted til en organisation eller et land, medmindre der er tilstrækkelige kontroller på plads for sikkerheden af dine data og andre personoplysninger.

For individer med hjemsted i Storbritannien eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"): Hvis du har hjemsted i Storbritannien eller EØS, bedes du, når du bruger appen, være opmærksom på, at dine personlige data vil blive lagret hos vores tjenesteleverandører (som defineret forneden) i EØS. Dog kan Allurion Technologies, Inc i USA og andre enheder inden for Allurion eller leverandører uden for din jurisdiktion også få adgang til dine data. Hvis du ønsker flere oplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af oplysningerne i afsnittet "Kontakt os" nedenfor.

6. Hvordan vi deler dine personlige data

Forretningsmæssige transaktioner

Hvis Allurion Technologies, Inc indgår i en fusion, erhvervelse, finansiel due diligence-procedure, omstrukturering, konkurs, likvidation, salg af virksomhedens aktiver eller overgang af tjenester til en anden udbyder, kan dine personlige data blive overført som del af en due diligence-procedure. Vi vil varsle dig, før dine personlige data overføres og bliver gjort til genstand for en anden fortrolighedspolitik.

Tilknyttede selskaber

Tilknyttede selskaber tilhørende Allurion Technologies, Inc, herunder i USA og EØS, kan modtage dine personlige data.

Videregivelse af hensyn til retshåndhævelse

Under visse omstændigheder kan Allurion Technologies, Inc være forpligtet til at videregive dine personlige data, hvis der er et lovmæssigt krav herom, eller hvis bemyndiget dertil eller som svar på gyldige henvendelser fra offentlige myndigheder(f.eks. en domstol eller offentlig forvaltning).

Allurion-klinikker

Vi vil dele dine personlige data med den Allurion-klinik, du har valgt, således at de kan levere deres tjenesteydelser til dig og analysere dine fremskridt ved brugen af vore produkter.

Videregivelse til tjenesteleverandører

Vi kan engagere tredjepartsvirksomheder og -individer til at fremme appen ("Tjenesteleverandører"), levere tjenester via appen på vores vegne, udføre app-relaterede tjenester og/eller bistå os i at analysere, hvorledes appen anvendes.

Disse tjenesteleverandører har kun adgang til dine personlige data med henblik på at udføre disse opgaver på vores vegne, og de er forpligtet til at holde sådanne personlige data fortrolige og til ikke at videregive eller anvende dem til noget andet formål.

Lovgivningsmæssige krav

Allurion Technologies, Inc kan videregive dine personlige data i god tro, hvis de mener, at en sådan handling er nødvendig for at:

 • For at opfylde lovgivningsmæssige krav,
 • For at beskytte og forsvare Allurion Technologies, Inc rettigheder,
 • For at forhindre eller undersøge mulige ulovligheder i forbindelse med tjenesten,
 • For at beskytte den personlige sikkerhed af brugerne af tjenesten eller offentlighedens sikkerhed eller
 • For at beskytte mod et juridisk erstatningsansvar.

7. Sikkerhed af personoplysninger

Vi har gennemført rimelige og behørige administrative, tekniske og fysiske foranstaltninger for at beskytte dine personlige datas fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Vi vil anvende strenge procedurer og sikkerhedsfunktioner og tage alle rimelige skridt for at sikre, at dine personlige data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

Du har ansvar for at beskytte imod uautoriseret adgang til appen. Du bør bruge stærk adgangskodesikkerhed ved at bruge en blanding af bogstaver, tal og symboler og en anden adgangskode, end du bruger til andre konti, du har. Du skal holde adgangskoden til kontoen fortrolig og ikke dele den med nogen.

Vi påtager os intet ansvar for mistede, stjålne eller kompromitterede adgangskoder eller for nogen som helst adgang til din konto fra uautoriserede brugere, hvor dette er forårsaget af dine handlinger eller manglende handlinger. Hvis du mener, at din konto er blevet kompromitteret, bedes du kontakte os snarest muligt ved hjælp af oplysningerne i afsnittet "Kontakt os" forneden.

8. Udøvelse af dine rettigheder

Hvis du har brug for at opdatere dine personlige data, kan du gøre det ved hjælp af appen. Hvis du ikke kan få adgang til oplysningerne, kan du meddele os om alle ændringer (eller fejl) i dine personlige data ved at kontakte os på help@allurion.com.

Afhængigt af, hvor du er hjemmehørende, kan du have ret til: (a) at få adgang til de personoplysninger, vi har om dig, (b) at anmode om, at vi retter alle unøjagtige personoplysninger, vi har om dig, (c) at anmode om, at vi sletter alle personoplysninger, vi har om dig, (d) at begrænse behandlingen af personoplysninger, vi har om dig, (e) at gøre indsigelser mod behandlingen af personoplysninger, vi har om dig, og/eller (f) at modtage alle personoplysninger, vi har om dig i et struktureret og almindeligt anvendt maskinlæsbart format eller få sådanne personlige oplysninger sendt til et andet selskab.

Bemærk venligst, at vi kan bede dig om at bekræfte din identitet, før vi svarer på sådanne henvendelser.

Når du er blevet bedt om at afgive samtykke til behandlingen af dine personlige data, kan du tilbagekalde samtykke, f.eks. ved at kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger. Enhver tilbagekaldelse af samtykke vil ikke indvirke på lovmæssigheden af behandlingen baseret på dit samtykke før dets tilbagekaldelse. Bemærk også, at når du tilbagekalder dit samtykke, vil vi kun ophøre med at behandle de personlige data, som tilbagekaldelsen af samtykke relaterer til.

For at udøve dine rettigheder i forbindelse med dine personlige data, bedes du kontakte os ved hjælp af oplysningerne i afsnittet "Kontakt os" forneden. Du kan desuden have ret til at klage over vores indsamling og brug af dine personlige data til en myndighed for databeskyttelse i dit land.

9. Links til andre websteder

Appen kan indeholde links til andre websteder, som ikke drives af os. Hvis du klikker på et tredjepartslink, vil du blive ført til pågældende tredjeparts websted. Vi anbefaler kraftigt, at du gennemlæser fortrolighedspolitikken på hvert websted, du besøger.

Vi har ikke kontrol over og påtager os intet ansvar for indhold, fortrolighedspolitikker eller praksis for nogen som helst tredjeparts websteder eller tjenesteydelser.

10. Børns privatliv

Vores tjeneste er ikke målrettet mod- eller henvendt til nogen person under 16 år ("Børn").

Vi indsamler ikke forsætligt personlige data fra nogen person under 16 år. Hvis du er forælder eller værge, og hvis du er opmærksom på, at dit barn har forsynet os med personlige data, bedes du kontakte os ved hjælp af oplysningerne i afsnittet "Kontakt os" forneden. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi har indsamlet personlige data fra børn uden bekræftelse eller forældrenes samtykke, tager vi skridt for at fjerne disse oplysninger fra vores servere.

11. Ændringer af denne fortrolighedspolitik

Vi kan ajourføre fortrolighedspolitikken fra tid til anden.

Vi vil meddele dig via e-mail og/eller en fremtrædende bekendtgørelse på vores tjeneste om, at ændringen træder i kraft, og vil vil ajourføre "ikrafttrædelsesdatoen" øverst i denne privatlivserklæring. Du rådes til lejlighedsvis at gennemse denne privatlivserklæring for ændringer. Ændringer af denne fortrolighedspolitik træder i kraft, når de bekendtgøres på denne side. Når dette er lovmæssigt påkrævet, vil vi give dig mulighed for at læse den reviderede meddelelse, så du kan beslutte, om du ønsker fortsat at bruge Allurion Insights. Din fortsatte brug af Allurion Insights efter ændringer af denne privatlivserklæring vil blive betragtet som din accept af disse ændringer.

12. Kontakt os

Vi har udpeget Allurion S.a.s. med adresse på 6 Boulevard Montmartre 75009 Paris, Frankrig som vores repræsentant for databeskyttelse i EU, som du kan kontakte, hvis du er baseret i EØS.

Hvis du har spørgsmål om denne fortrolighedspolitik, bedes du kontakte os:

 • Pr. e-mail: help@allurion.com

13. Hvis du opretter adgang til appen fra Mexico

a) Dine ARCO-rettigheder.

Hvis du ønsker at udøve nogen af dine ARCO-rettigheder i forbindelse med dine personlige data, bedes du kontakte os på: help@allurion.com. Hvis du vælger at oprette adgang til, rette, opdatere eller nægte, begrænse brugen eller videregivelsen af eller annullere dine personlige data, skal din anmodning mindst omfatte følgende:

 • Dit navn, din adresse og e-mailadresse eller enhver anden måde, hvorpå du ønsker, at vi skal sende vores svar på din anmodning,
 • Dokumenter, der beviser din identitet eller din juridiske repræsentant, alt efter hvad der er relevant,
 • En klar og præcis beskrivelse af de personlige data, som du ønsker at udøve dine rettigheder for. I tilfælde af en anmodning om berigtigelse skal du angive de påkrævede ændringer og fremlægge underbyggende dokumentation, og
 • Enhver anden understøttende oplysning, der gør det lettere for os at finde dine personlige data.

Medmindre du udtrykkeligt angiver, at du ønsker at modtage et svar på en anden måde, vil vi svare på din anmodning via den e-mailadresse, der er angivet på din ansøgning inden for en maksimal periode på tyve (20) hverdage fra den dato, hvor anmodningen blev modtaget. Hvis vi er forpligtet til at gøre det, vil vi reagere på din anmodning inden for femten (15) hverdage fra den dato, vi svarede på din anmodning. I tilfælde af anmodninger om adgang til personlige data, vil vi give dig en kopi af dine personlige data, forudsat at vi har forudgående bevis for din eller din juridiske repræsentants identitet, alt efter hvad der er relevant.

Disse tidsfrister kan forlænges én gang (for en tilsvarende periode), hvis omstændighederne berettiger det. Forudsat at tilbagetrækningen af dit samtykke ikke medfører, at vi ikke kan overholde eventuelle forpligtelser i forbindelse med vores forhold til dig, kan det samtykke, du har givet til behandlingen af dine personlige data tilbagekaldes ved at afgive en skriftlig meddelelse eller sende en e-mail til os ved at bruge kontaktoplysningerne nedenfor. Tilbagetrækningen af samtykke træder i kraft fra den dato, på hvilken vi modtager din anmodning.

b) Samtykke til behandling og overførsel af personlige data.

Hvis du er baseret i Mexico, vil dit samtykke til behandlingen af dine personlige data i overensstemmelse med de heri angivne betingelser blive anset for at være givet udtrykkeligt, når du anerkender denne fortrolighedspolitik. Når du accepterer, giver du også samtykke til enhver overførsel af personlige data, som kan udføres af os i henhold til vilkårene i denne fortrolighedspolitik. Til behandling af dine helbredsdata i appen kræver vi separat godkendelse fra dig, når du tilmelder dig for at bruge appen.

14. Hvis du opretter adgang til appen fra Brasilien

a) Følsomme data

Du indvilliger udtrykkeligt i, at vi, når du har oprettet din app-konto, kan få adgang til, behandle og overføre dine data i overenstemmelse med denne politik og den brasilianske lov 13.709/2018("LGPD").

b) Dine LGPD-rettigheder

Hvis du ønsker at udøve nogen af dine LGPD-rettigheder i forbindelse med dine personlige data, bedes du kontakte os på: help@allurion.com. Hvis du vælger at oprette adgang til, rette, opdatere eller nægte, begrænse brugen eller videregivelsen af- eller annullere dine personlige data, skal din anmodning mindst omfatte følgende:

 • Dit navn, din adresse og e-mailadresse eller enhver anden måde, hvorpå du ønsker, at vi skal sende vores svar på din anmodning,
 • Dokumenter, der beviser din identitet eller din juridiske repræsentant, alt efter hvad der er relevant,
 • En klar og præcis beskrivelse af de personlige data, som du ønsker at udøve dine rettigheder for. I tilfælde af en anmodning om berigtigelse skal du angive de påkrævede ændringer og fremlægge underbyggende dokumentation, og
 • Enhver anden understøttende oplysning, der gør det lettere for os at finde dine personlige data.

Medmindre du udtrykkeligt angiver, at du ønsker at modtage et svar på en anden måde, vil vi svare på din anmodning via den e-mailadresse, der er angivet på din ansøgning, inden for en maksimal periode på femten (15) hverdage fra den dato, hvor anmodningen blev modtaget. I tilfælde af anmodninger om adgang til personlige data vil vi give dig en kopi af dine personlige data, forudsat at vi har forudgående bevis for din eller din juridiske repræsentants identitet, alt efter hvad der er relevant.

Disse tidsfrister kan forlænges én gang (for en tilsvarende periode), hvis omstændighederne berettiger det. Forudsat at tilbagetrækningen af dit samtykke ikke medfører, at vi ikke kan overholde eventuelle forpligtelser i forbindelse med vores forhold til dig, kan det samtykke, du har givet til behandlingen af dine personlige data, tilbagekaldes ved at afgive en skriftlig meddelelse eller sende en e-mail til os ved at bruge kontaktoplysningerne nedenfor. Tilbagetrækningen af samtykke træder i kraft fra den dato, hvor vi modtager din anmodning.

c) Samtykke til behandling og overførsel af personlige data

Hvis du er hjemmehørende i Brasilien, vil dit samtykke til behandlingen af dine personlige data i overensstemmelse med de heri angivne betingelser blive anset for at være givet udtrykkeligt, når du anerkender denne fortrolighedspolitik. Når du accepterer, giver du også samtykke til enhver overførsel af personlige data, som kan udføres af os i henhold til vilkårene i denne fortrolighedspolitik.